Ny rapport från IVA: Så klarar det svenska samhället klimatmålen

Noll utsläpp måste vara ledstjärnan i all samhällsutveckling, liksom ekonomisk styrning och klimatpolitiskt ledarskap. Det är vad som krävs för att Sveriges ska klara klimatmålet till 2045. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har släppt ännu en klimatrapport med förslag på åtgärder.
shutterstock_645890782-1200px.jpg

- Ska Sverige bli världens första fossilfria land måste vi rensa bland regler, lagar och hinder som drar åt olika håll. Det säger Stefan Nyström, ordförande för Samhällsgruppen inom IVAs projekt Vägval för klimatet. Istället behöver vi en systematisk styrning av samhället – med kompassen inställd på att vara klimatneutrala senast 2045.

I denna delrapport som fokuserar på samhällsutveckling, konstateras att Sverige inte kan nå klimatmålen utan åtgärder i form av effektiva styrmedel, en kraftfull närings- och innovationspolitik, och offentliga investeringar med klimatet i fokus.

Sverige har klarat stora förändringar för klimatet tidigare, till exempel vad gäller uppvärmning av bostäder. Idag står vi mitt i en förändring av transporterna, och nästa steg blir en omställning av industrin. Några exempel på åtgärder som diskuteras i rapporten är ett långsiktigt regelverk för att komma bort från fossilberoendet i trafiken, investeringar i koldioxidlagring och effektiva regler för tillståndsprövning.

– För att klara omställningen räcker det inte med begränsade satsningar här och där. Vi kommer behöva en långsiktig och partiöverskridande politisk agenda för att klara omställningen, säger Staffan Eriksson, projektledare på IVA.

IVA-rapporten Så klarar det svenska samhället klimatmålen är den tredje av totalt fem delrapporter som publiceras under året inom ramen för IVAs projekt Vägval för klimatet. IVA vill bidra med ett helhetsperspektiv för att det ska bli lättare för beslutsfattare att väga alternativ mot varandra. Syftet med IVAs projekt Vägval för klimatet är att ta fram förslag på åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen samtidigt som det stärker svensk konkurrenskraft. Arbetet drivs genom fem delprojekt inom olika områden och kommer att sammanfattas i en syntesrapport. Delrapporterna belyser hur klimatmålen nås inom:  

• Industri
• Transport
• Samhälle
• Energi
• Jordbruk

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42