Ny rapport från IVA: Så klarar Sveriges transporter klimatmålen

Elektrifiering i hela landet och stora mängder biodrivmedel. Det är vad som krävs för att Sveriges transporter ska klara klimatmålet om noll utsläpp till 2045. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har släppt ännu en rapport för hur Sverige ska uppnå klimatmålen.
shutterstock_150591623-1200px.jpg

- En radikal politisk samordnad omställning måste till för att få ner utsläppen från transporterna.  säger Hans Folkesson, ordförande för arbetsgruppen Transportsystem inom projektet IVAs projekt Vägval för klimatet.

IVA-rapporten; Så klarar Sveriges transporter klimatmålen är den andra av totalt fem delrapporter som publiceras under året inom ramen för IVAs projekt Vägval för klimatet. Syftet är att ta fram förslag på åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen och samtidigt stärka Sveriges konkurrenskraft.

I denna andra delrapport som fokuserar på inrikes transporter, konstateras att Sverige inte kan nå klimatmålen som läget ser ut nu. Elektrifiering av vägtrafik är en central åtgärd och tillgången till  biodrivmedel behöver fördubblas.

– Det räcker inte med att prata laddstolpar i Stockholms innerstad. Vi kommer även behöva stora volymer biodrivmedel för att klara omställningen, säger Karin Byman, energiexpert och projektledare på IVA.

IVA vill bidra med ett helhetsperspektiv för att det ska bli lättare för beslutsfattare att väga alternativ mot varandra. Syftet med IVAs projekt Vägval för klimatet är att ta fram förslag på åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen samtidigt som det stärker svensk konkurrenskraft. Arbetet drivs genom fem delprojekt inom olika områden och kommer att sammanfattas i en syntesrapport. Delrapporterna belyser hur klimatmålen nås inom:  

• Industri
• Transport
• Energi
• Jordbruk
• Samhälle