Ny rapport från projektet Vägval för klimatet - om industrins klimatmål

För att Sverige ska bli klimatneutralt år 2045 krävs stora omställningar av svensk industri. I första rapporten från projektet Vägval för klimatet diskuteras de omställningar som krävs.
201904-IVA-Vägval-för-klimatet-Delrapport1-Figurer-Facebook-1200x630px-1.png

Bland annat kommer det att krävas en ökad tillgång till biomassa och el för att industrin ska klara omställningen. Andra åtgärder som kommer att krävas är bland annat möjligheter att lagra koldioxid men även ett ökat stöd från politken.

Åtskilliga initiativ och pilotprojekt pågår i syfte att hitta lösningar som kan minska utsläppen av växthusgaser. Klart är dock att mycket arbete återstår.

Läs online  Ladda ner som pdf

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72