Ny rapport från projektet Vägval för klimatet: Så klarar det svenska samhället klimatmålen

Sverige måste öka omställningstakten och investeringarna i klimatneutrala lösningar om klimatmålen ska nås.
201909-IVA-Vägval-för-klimatet-Delrapport3-Figur-1200x675px.jpg

De direkta utsläppen av växthusgaser i Sverige har sedan år 1990 minskat med nästan 20 miljoner ton. Nu återstår 50 miljoner ton att reducera till år 2045.

Innovationer och förmåga till nytänkande har gjort tidigare samhällsförändringar möjliga. Minskningen mot nettonollutsläpp bör vila på samma beprövade strategi, där innovativa företag och framsynta offentliga aktörer driver utvecklingen inom ramen för effektiva, legitima och accepterade institutionella villkor. Tidigare investeringar i vattenkraft, kärnkraft, fjärrvärme och biobränslen har gjort elförsörjningen och uppvärmningen av bostäder och lokaler i det närmaste fri från fossil koldioxid.

Nästa steg är investeringar i en fossilfri transportsektor och i klimatneutrala industriprocesser. Till detta kommer fortsatta offentliga och privata investeringar i infrastruktur som möjliggör klimatneutrala lösningar för vägar, järnvägar, hamnar och hållbara städer samt fortsatt energieffektivisering i alla sektorer.

 Läs online  Ladda ner

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72