Ny rapport: "Skolresultaten rasar"

Tillsammans med nationalekonomen Magnus Henrekson och doktoranden Sebastian Jävervall släpper IVA rapporten ”Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?”.
AS-20150601.jpg

Rapporten gör en analys av tre internationella kunskapsmätningar – PISA, TIMSS och PIRLS – och redovisar inte bara genomsnittliga resultat, utan analyserar även hur utvecklingen påverkat de starkaste respektive svagaste eleverna, samt gör internationella jämförelser.

I slutet av 2016 kommer nya PISA- och TIMSS-undersökningar att presenteras. För att dra välgrundade slutsatser behöver de kunna jämföras med resultaten i tidigare undersökningar. Rapporten ”Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?” fyller därför en kunskapslucka jämfört med tidigare sammanställningar.

Bland annat kommer rapporten fram till följande: 

  • Betydande kunskapsförsämringar även hos de starkaste eleverna – det är de bästa eleverna i PISA matematik åk 9 som har tappat mest jämfört med OECD-snittet. Bara en av hundra elever på naturvetenskapliga- och tekniska gymnasieprogram når avancerad nivå i matematik (motsvarande siffra i Taiwan, Singapore och Sydkorea är nästan 50 procent av eleverna)
  • En unik sammanställning av det diagnostiska provet till intagning vid Chalmers visar att andelen rätta svar mer än halverats sedan 1973. Trots höga gymnasiebetyg presterar eleverna allt sämre på proven.

Debattartikel i DN Debatt (24/9) här.

För mer information och intervjuer hänvisas till en av de två rapportförfattarna Magnus Henrekson: 070 222 9700

Rapporten presenteras på ett seminarium på IVA tisdagen den 27 september kl 17.30-19.00. Bland annat deltar statssekreteraren i Utbildningsdepartementet Erik Nilsson (S).

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42