Ny rapport visar på cirkulär framtid för plast

Brittiska Ellen McArthur Foundation har nyligen släppt en rapport om hur ett av våra mest användbara - men också mest miljöpåverkande - material ska göras mer resurseffektivt. Rapporten New Plastics Economy syftar till bland annat mindre plastspill i haven och hos djuren.
Plastflaskor_1200px.jpg

Genom New Plastics Economy vill Ellen McArthur Foundation teckna en vision där plast helt och hållet cirkuleras tillbaka i ett slutet flöde och aldrig blir avfall. Samtidigt påpekar rapporten hur plast och plastförpackningar idag är en integrerad del av den globala ekonomin och kan leverera många fördelar, men att den genom de nuvarande otäta materialflödena bidrar till stora negativa miljö- och hälsoeffekter.

Bland annat visas hur den allra mesta plasten i världen endast används en gång. 95 procent av allt plastförpackningsmaterial, motsvarande 80-120 miljarder dollar, förloras därigenom i det rådande ekonomiska systemet. FN:s miljöorganisation visar därutöver hur plastförpackningar genererar negativa externaliteter i storleksordningen 40 miljarder dollar per år, lågt räknat. Med denna utveckling skulle haven år 2050 innehålla mer plast än fisk!

New Plastics Economy-rapporten föreslår sätt att vända på detta, dels genom att hitta effektivare och mer slutna användningsvägar för plast, dels för att frikoppla plastframställning från behovet av miljödåliga material som fossila råvaror.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42