Ny satsning för att föra ut nyanlända på arbetsmarknaden

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har tillsammans med fackförbundet Sveriges Ingenjörer och Arbetsgivarförbundet Pacta beviljats anslag för att starta pilotsatsningen Jobbsprånget, som ska förmedla praktikplatser till nyanlända med ingenjörsutbildning. Förebilden är projektet Tekniksprånget, som under flera år förmedlat praktikplatser åt ungdomar.
teknikspranget-13-1200px.jpg

IVA har under en tid fått förfrågningar från de deltagande arbetsgivarna i IVA-projektet Tekniksprånget om inte arbetsgivarna även kan matchas med andra grupper, såsom nyanlända ingenjörer.

– Vi har hittills förmedlat över 2 300 praktikplatser genom Tekniksprånget, och det ska bli mycket spännande att se om vår plattform, våra processer och våra kontaktnät över hela Sverige även kan tillämpas för nyanlända, säger Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för Tekniksprånget.

Den nya satsningen, som går under arbetsnamnet Jobbsprånget, sätts upp som ett pilotprojekt från IVA tillsammans med fackförbundet Sveriges Ingenjörer och Arbetsgivarförbundet Pacta. Under våren genomförs den första omgången, där ett 15-tal arbetsgivare på ett tiotal orter medverkar. Redan har Jobbsprånget fått in 144 registreringar till programmet.

I första omgången medverkar en bredd av arbetsgivare, som speglar såväl det svenska näringslivet som offentliga aktörer, och såväl små som stora arbetsgivare. Praktikperioden löper på fyra månader.

– IVA bidrar gärna till Sveriges integrationsarbete med nyanlända. Här finns många talanger som Sverige snabbast möjligt bör ta hand om, säger IVAs vd, professor Björn O. Nilsson.

Björn O. Nilsson fortsätter:
– Vi hoppas att IVA, tillsammans med våra samarbetspartners, med våra respektive nätverk och vår samlade kompetens, kan underlätta för nyanlända ingenjörer att snabbare få in en fot på den svenska arbetsmarknaden.

Jobbsprånget är ett praktikprogram för nyanlända ingenjörer eller personer med högre teknisk utbildning. Syftet med praktiken är att öppna upp den svenska arbetsmarknaden för nyanlända och ge dem en första erfarenhet av svenskt arbetsliv. Jobbsprånget bedrivs inom ramen för Arbetsmarknadsdepartementets satsning ”Snabbspår – snabbare etablering av nyanlända”, som startades som trepartssamtal under arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i våras. Här har Tekniksprånget bedömts ha en lovande projektmodell. I Tekniksprånget har ungdomar som gått ut gymnasiernas naturvetenskaps- eller teknikprogram möjlighet att prova på ingenjörsyrket genom praktik i fyra månader hos arbetsgivare över hela Sverige.