Ny statistik: Sverige fortsätter sjunka ifråga om kliniska prövningar

Antalet kliniska prövningar i Sverige fortsätter att sjunka. 319 stycken genomfördes 2012, vilket innebär en nedgång med cirka 30 procent på fem år sedan 2007, då 440 prövningar gjordes. Detta visar färsk statistik från Läkemedelsverket, som redovisas i senaste numret av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) tidning IVA Aktuellt samt på dagens DN Debatt. IVAs projekt ”Prövningar för svensk medicin” oroas för att svensk life science-sektor är hotad.

– Alla vinner på kliniska prövningar; patienter, läkemedelsföretag, akademisk forskning och sjukhus, säger Carola Lemne, styrgruppsordförande för IVA-projektet ”Prövningar för svensk medicin”. Ändå får vi inte hit fler prövningar. Detta hotar i slutänden många människors liv.

Samtidigt som Sverige fortsätter stå att stampa ifråga om antal kliniska prövningar som förläggs här visar Europa en uppgång under 2012. Enligt statistik från databasen EudraCT, som nu redovisas i IVA Aktuellt, genomfördes 9 273 prövningar i Europa 2012, mot 8 593 år 2011 – det vill säga en uppgång med cirka åtta procent.

– Våra ambitionsnivåer att attrahera kliniska prövningar till Sverige bör vara höga, säger IVAs vd Björn O. Nilsson. Tyvärr tar det tid att vända en sådan här nedåtgående trend, och det kommer att kräva stora insatser från såväl sjukhusledningar, läkemedelsföretag, staten som forskningsvärlden.

För att bidra till att motverka att Sverige fortsätter tappa i det som en gång var en paradgren i vårt land, driver IVA nu genom projektet ”Prövningar för svensk medicin” ett brett arbete inom tre olika arbetsgrupper.

– Vi ska arbeta för att stärka incitamenten för sjukvårdspersonal, forskare och sjukhusledningar att driva och delta i kliniska prövningar, säger projektledare Arvid Söderhäll, IVA. Vi ska också sträva efter att göra det enklare att starta och driva kliniska prövningar. Och vi vill göra det enklare för patienter att hitta kliniska prövningar.

IVAs projekt ”Prövningar för svensk medicin” kommer att bjuda in ett stort antal berörda parter till en workshop den 29 maj för att diskutera och förankra mål och arbetsområden.

 

Läs debattartikeln