Ny syn på innovationer och kundvärde

Kunden skapar det ekonomiska värdet av en innovation. Det hävdar Michael Schrage, MIT:s centrum för digitala affärer. Investeringar måste därför fokusera på vad företaget vill att kunden ska utvecklas till.
Michael Schrage o Peter Gloor.jpg

Digitalisering, snabb kommunikation och unga begåvade människors värderingar förändrar villkoren för arbetet med att utveckla innovationer.

– Förr funderade man på hur människor skulle kunna skapa mer värdefulla innovationer. Numera på hur innovationer kan skapa mer värdefulla människor, sa Michael Schrage vid ett IVA-seminarium om hur innovation ska hanteras i en verklighet som förändras snabbt.

Alla människor har och använder mobiler. Det är, enligt Michael Schrage, därför användarna som är det ekonomiskt värdefulla med telefonen.

Utvecklingsarbete bör därför ha ett annat fokus än det traditionella.

– Vad vill du att din kund ska bli? Innovation ska börja med att ta reda på vad företagets vision är värd för kunden.

Henry Ford:s T-Ford var nyskapande. Det var också det löpande bandet där den producerades från 1914.

– Men det var bilist som blev den väsentliga innovationen som gav ekonomiskt värde.

På samma sätt är det alla som googlar som är Google:s verkliga värde.

Sociala medier och engagerade människor i snabbt kommunicerande nätverk förändrar förutsättningarna för själva begreppet innovation.

– Att bara lyssna på kunderna är passé. Istället ska man engagera dem och fokusera på att skapa mervärde för dem. Varför ska du exempelvis svara på en webb-enkät om du inte själv vinner något på det?

Peter Gloor, också han knuten till MIT, anser att samarbete och kommunikation är nyckelbegrepp för innovation. Att studera hur människor kommunicerar på nätet är en viktig informationskälla.

– Och om någon behöver lösa ett problem, så lägg ut det på nätet så bidrar många med lösningar, sa han.

Han påpekade också att det som skapar en innovation eller ett beteende inte är samma person som kommit på idén. I stället är det den förste eller ett fåtal förstaföljare som engagerar sig i utvecklingen som möjliggör framgång.

– På så sätt utvecklades internet, sa Peter Gloor.