Ny tunnelbana möjliggör Storstockholms expansion

Två mil spår och elva stationer krymper restiderna i Stockholmsområdet. Nya tunnelbanelinjer ska ge boende i de 78 000 bostäder, som ska byggas, bra kommunikationer.
Untitled-1.jpg

Stockholmsöverenskommelsen, som var klar i slutet av 2013, innebär att Stockholm, Nacka, Solna och Järfälla tillsammans med staten och landstinget genomför den största satsningen på tunnelbanan sedan 1970-talet. Den totala kostnaden för tunnlar, spår och stationer uppgår till omkring 30 miljarder kronor. Det blir en ny linje och rejäl förlängning av det befintliga.

– Allt ska vara färdigt i slutet av 2020-talet, sa Mårten Frumerie, som är landstingets chef för utbyggnaden, vid ett IVA-möte om kollektivtrafik i växande städer.

Det är inte bara på Stockholms gator det är trångt. Också under ytan finns mycket att ta hänsyn till när tunnelborrandet kommer igång på allvar.

– Dessutom ska vi förhandla med 450 berörda fastighetsägare.

De nya spåren ska också kopplas samman med annan spårbunden trafik. För de resande ska byten mellan tunnelbana, pendel- och fjärrtåg kunna ske smidigt.

Gunilla Glantz är stadsbyggnadsdirektör i Nacka. För Nackas del innebär överenskommelsen att 20 000 bostäder ska vara inflyttningsklara senast år 2030.

– Det blir en enorm expansion för oss. Tunnelbanan kommer att vara i centrum för de nya bostäderna, sa hon.

Logistiken för allt byggande i kommunen är en utmaning.

– För att kunna bygga där vi vill, måste vi först riva en del av det som redan finns. Det gäller exempelvis en gymnasieskola som måste placeras på en annan plats. Fast på den platsen finns det redan en verksamhet.

När allt väl är färdigt kommer Nacka att vara restidsmässigt än närmare Stockholm än i dag.

– Tunnelbanan kommer att förändra resmönstren. Det blir exempelvis lättare att bo i Nacka och arbeta i Kista. Restiden dit blir under en halvtimme, sa Gunilla Glantz.

Resmönster och restider i stora städer kan också påverkas på andra sätt än genom stora satsningar på infrastruktur. Det påpekade Jonas Eliasson, som är trafikdirektör i Stockholm.

– Förändrad strategi för bilparkering och varuleveranser på nätterna får också effekter för hur människor väljer att röra sig i staden, sa han.

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53