Nya affärsmodeller ger effektivare energianvändning

Det går att göra Sverige dubbelt så energieffektivt med teknik och nya affärsmodeller.
Lars-Bergman-3.jpg

Innovationsupphandling och en nationell strategi hör till det som kan öka energiintensiteten med 50 procent. Gärna också en energikreditnämnd och särskild uppmärksamhet på små och medelstora företags energianvändning.

Det konstaterade Jan Nordling, huvudprojektledare för IVAs projekt för energieffektivisering, vid ett seminarium i Almedalen på måndagen. Men energieffektivisering kan också leda till att nya affärsmodeller uppstår. Eller bättre utnyttjande av exempelvis befintliga data.

– Vi arbetar med ett projekt som analyserar data från våra fastigheter. Med hjälp av it kan man göra energianvändningen mer effektiv. Lyckas projektet, så kan det bli en exportvara av stora mått, sa Per-Arne Rudbert, vd för fastighetsbolaget Humlegården.

I projektet ”Öppen fjärrvärme” köper Fortum restenergi från små anläggningar. Energileverantören kan vara en datahall, eller rent av en kyldisk i en matbutik.

– Vi har faktiskt hittat en terawattimme på det sättet. Bara restenergin från datorhallar i Stockholm skulle räcka till att värma hela Norrköping, sa Birgitta Resvik på Fortum.

Även Gävle Energi använder framgångsrikt restenergi. I det fallet mer storskalig. För Gävles del handlar det om restvärme från Korsnäs. Med en gemensam investering i en ny anläggning tjänar båda företagen. Men det tog tid innan allt var på plats.

Håkan Jönsson, Gävle Energi, framhöll att ett villkor för den typen av satsningar är att båda tjänar lika mycket, fast på olika sätt.
– Det gäller att parterna har förtroende för varandra. Annars blir det ingen investering, sa han.