Nya fokusområden för Delegationen för cirkulär ekonomi

Nu har Delegationen för cirkulär ekonomi utsett vilka områden man vill fokusera på i sitt arbete. Delegationen, där IVA-projektledaren Caroline Ankarcrona ingår, kommer att titta närmare på plast, offentlig upphandling och design för cirkularitet.
Delegationen_cirkular_ekonomi_1200px.jpg

Den nybildade Delegationen för cirkulär ekonomi har nu börjat rikta in sitt arbete tydligare, i vägen mot ett mer hållbart och innovativt samhälle. Nu har tre stycken prioriteringar angetts för det framtida arbetet: plast, offentlig upphandling och design för cirkularitet. I delegationen ingår bland andra IVA-projektledaren Caroline Ankarcrona, som projektleder Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

-Jag känner mig trygg i att Delegationen har haft en rejäl genomlysning innan vi fattade beslut. De områden vi valt kan bidra både till miljö- och affärsnytta i ett cirkulärt perspektiv, säger Åsa Domeij, ordförande i delegationen, i en artikel på Recyclingnets webbsida.

Tanken med att välja design för cirkularitet är att delegationen vill bidra till nya affärsmodeller och att integrera cirkularitet i utformningen av produkter och produktionssystem. Anledningen till att välja plast är att det är ett högaktuellt material med stor potential för ökad återvinning och längre materialliv. Slutligen offentlig upphandling omsätter stora volymer och ekonomiska värden varje år, så styrning av området kan ge betydande påverkan på resursflöden, mot ökat återbruk och längre materialliv.

Framgent ska flera referensgrupper tillsättas för att göra avgränsningar, staka ut en färdplan och undersöka hinder och möjligheter som leder till att förslag på styrmedel kan tas fram till regeringen.