Nya ledamöter till IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) förstärker sin kompetens och kunnande med 18 nya ledamöter. Bland de invalda finns Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon, ekonomihistorikern Jan Jörnmark, Livsstilsforskaren Mai-Lis Hellenius , AI-forskaren Robin Teigland, Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen och Magnus Egerstedt, professor på Georgia Institute of Technology i USA.
INVAL feb 2019.jpg

Inom parentes anges i vilken avdelning den nya ledamoten har blivit invald. 

Lena Erixon (Samhällsbyggnad)
Generaldirektör, Trafikverket

Lena Erixon har bred praktisk erfarenhet av infrastrukturfrågor och politiskt styrda organisationer, förvaltningar och bolag - de organ som i stor utsträckning påverkar samhällsbyggandet. Hon har erfarenhet av finansieringsfrågor liksom av Trafikverkets utvecklingsarbete kring upphandlingsformer. 


Jan Jörnmark (Samhällsbyggnad)
Docent, Handelshögskolan i Göteborg

Jan Jörnmark är författare, debattör och docent i ekonomisk historia. Han genomför utredningar, föreläsningar och hela utbildningar om svensk bostadspolitik och olika aspekter av kommunal- och samhällsekonomi. Han har också skapat en mängd fotoböcker och utställningar. Jan Jörnmarks forskning vid Handelshögskolan i Göteborg, Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola har prisbelönats.

Mai-Lis Hellenius (Bioteknik)
Professor, Karolinska Universitetssjukhuset

Mai-Lis Hellénius är professor och överläkare på Livsstilsmottagningen vid Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Hon disputerade på en avhandling om hur man med råd om motion och bra mat kan förebygga hjärtkärlsjukdom. Mai-Lis Hellenius har med sin forskning visat att det är samma slags råd om kost och motion som förebygger många olika typer av ohälsa, oavsett om det handlar om cancer, demens, typ 2-diabetes eller hjärtkärlsjukdom.

 
Robin Teigland (Informationsteknik)
Professor, Chalmers tekniska högskola

Robin Teigland forskar på hur internet, artificiell intelligens, och annan teknik såsom blockkedjor och 3D-skrivare möjliggör för självorganiserande grupper att skapa värde utanför ett företags traditionella gränser som även utmanar långvariga institutionella strukturer.  Robin Teigland är professor i Management of Digitalization vid Chalmers Tekniska Högskola och professor i Strategic Innovation Systems vid Handelshögskolan i Stockholm.

Klas Wåhlberg (Maskinteknik)
Vd, Teknikföretagen

Klas Wåhlberg är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola med en MBA från Uppsala Universitet. Han var tidigare vd för Bombardier Transportation Sweden samt styrelseordförande i BT Denmark och BT Norway. Där drev Klas Wåhlberg påverkansarbete, i samarbete med universitet och högskolor, mot den svenska regeringen och EU för att stärka järnvägsindustrins konkurrenskraft.


Magnus Nydén 
(Kemiteknik)
Chief Scientist, (AkzoNobel Specialty Chemicals) Nytt namn: Nouryon

Magnus Nydén har disputerat i fysikalisk kemi vid Lunds Universitet, varit professor vid Chalmers samt vid University of South Australia i Adelaide och har nu en nyckelposition inom forskning och utveckling vid Nouryon. Han var tidigare chef för kompetenscentrumet SuMo Biomaterials vid Chalmers samt The Ian Wark Research Institute i Australien, där han bl.a. utvecklat nya strategier för "big data" inom fysikalisk kemi samt nya marina båtbottenfärger.


Fredrik Heintz (Informationsteknik)
Lektor, docent, Linköpings Universitet

Fredrik Heintz är lektor vid Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings universitet. Han är ordförande i Svenska  AI-sällskapet, föreståndare för forskarskolan inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) och medlem i EU-kommissionens High Level Expert Group on AI. Hans forskningsområden är artificiell intelligens och autonoma system. Fredrik Heintz har varit aktiv i utbildningsfrågor där han bland annat infört begreppet datalogiskt tänkande till Sverige, ansvarat för utvecklingen av det nya civilingenjörsprogrammet Mjukvaruteknik och varit med i framtagningen av de nya läroplanerna för grundskolan där programmering ingår.


Svante Hagman 
Civilekonom, ordförande

Svante Hagman har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet och en MBA från Uppsala. Han har haft många ledande befattningar på NCC såväl i Sverige som internationellt. Han är sedan 2017 ordförande i Sveriges Byggindustrier, ledamot i Svenskt Näringslivs styrelse och sedan 2018 ordförande i BIM Alliance som verkar för ett sammanhållet digitalt flöde i samhällsbyggnadssektorn. I sina olika roller har han varit aktiv i samhällsdebatten kring främst infrastrukturfrågor och bostadspolitik. Svante Hagman är idag verksam som rådgivare och styrelseledamot.


Mats Rahmström (Maskinteknik)
Vd, koncernchef, Atlas Copco-gruppen

Mats Rahmström har verkat inom Atlas Copco under närmare 30 år, varav det senaste åren som dess vd och koncernchef. Han är bland annat utbildad i Storbritannien där han tog sin MBA på Henley Management Colleage. 


Catharina Tunberg
 (Maskinteknik)
General Manager, Shared Technologies, ASSA ABLOY AB 

Catharina Tunberg är General Manager, ASSA ABLOY AB och leder sedan ett antal år ASSA ABLOYs gemensamma utvecklingscentrum, ”Shared Technologies”. Catharina är civilingenjör från Maskinlinjen på KTH och har en Executive MBA från Kellogg School of Management Northwestern University, USA. Hon har över 20 års erfarenhet  från  innovation, produktutveckling, strategiutveckling, marknadsföring och försäljning. Utöver ASSA ABLOY har Catharina tidigare varit verksam inom Johnson & Johnson och Ericsson.


Staffan Asplund (Kemiteknik)
Global RD&I Director, Nouryon, Surface Chemistry

Staffan Asplund är Global RD&I Director, Nouryon, Surface Chemistry. Staffan Asplund är civilingenjör och har disputerat på kemisk reaktionsteknik vid Chalmers. Han har haft olika positioner inom AkzoNobel (numera Nouryon), såväl i Sverige som internationellt, med ansvar for FoU, teknologiutveckling och produktion. Staffan Asplund har lång erfarenhet inom svensk kemiindustri och är sedan två år tillbaka också President i CESIO, intresseorganisation för europeisk tensidindustri.


Mats Larhed  (Kemiteknik)
Professor, Uppsala universitet

Mats Larhed har en apotekarexamen och är professor i läkemedelskemi vid Uppsala universitet. Han bedriver högkvalitativ forskning som syftar till att utveckla läkemedel för behandling av eftersatta och underbehandlade sjukdomar såsom tuberkulos, malaria och Alzheimers sjukdom. Har gjort banbrytande insatser inom området flödeskemi och höghastighetssyntes med hjälp av mikrovågor.


Roger Johanson (Bioteknik)
Founding Partner, Carneo Alternative Solutions.

Roger Johansson har efter studier på kemiprogrammet på KTH både arbetat inom och investerat flera Life Science och MedTech-bolag. Han har varit vd för Medicarb och ansvarat för Skandias riskkapitalportfölj. Roger Johanson är en tungviktare bland investerare i Sverige, med ett särskilt gediget kunnande inom Life Science-området.


Erik Elmroth (Informationsteknik) 
Professor, Institutionen för datavetenskapUmeå universitet, 

Erik Elmroth är professor i datavetenskap vid Umeå universitet. Han har varit chef och biträdande chef för avdelningen för datavetenskap i tio år och leder Umeå universitetets forskning kring distribuerade system. Erik Elmroths forskningsgrupp deltar ofta i omfattande nationella och internationella samarbeten. Han är en av Sveriges ledande inom forskning om nästa generations molnbaserade lösningar som involverar självstyrande mjukvaruutveckling.

Nya utländska ledamöter

Utländska ledamöter

Magnus Egerstedt
Professor, Georgia Institute of Technology, USA

Magnus Egerstedt är professor i Electrical and Computer Engineering på Georgia
Institute of Technology, i Atlanta, USA, där han innehar professuren ”Julian T.
Hightower Chair in Systems and Control”. Han är “Executive Director” för Georgia
Techs ”Institute for Robotics and Intelligent Machines”

Casper von Koskull
Vd, koncernchef Nordea, Finland

Efter sin ekonomie magisterexamen i Helsingfors har Casper varit verksam inom Citibank i Helsingfors, London, New York och Frankfurt, Managing Director för UBS, Nordics i London och Goldman Sachs i London. Casper von Koskull bor i Helsingfors i samband med Nordeabankens redomicilicering till Finland.

Anders Petersson
Vd IK Investment Partners GmbH, Tyskland

Anders Petersson är en erfaren investerare och industrialist som nu har blivit Geshäftsführer (verkställande direktör) vid IK Investment Partners GmbH i Hamburg.

Junbai Li
Professor, Kinesiska vetenskapsakademin, Beijing, Kina

Professor Li är en ledande forskare inom yt- och kolloidkemi i Kina. Han är en biologiskt inriktad fysikalisk kemist och hans forskning kan sägas ligga inom gränsområdet mellan supramolekylär kemi och biokemi.