Nya ledamöter till IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) förstärker sin kompetens och kunnande med 11 nya ledamöter. Bland de invalda finns Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke, Lunds universitets prorektor Sylvia Schwaag Serger och Axis Communications styrelseordförande Martin Gren.
202001-IVA-Invalsbild-1200px.jpg

Signhild Arnegård Hansen, väljs in i avdelningen för Företagande och ledarskap.

Styrelseordförande, Svenska Lantchips AB och Utah Chips Corporation.

Signhild Arnegård Hansen, grundade 1991 tillsammans med maken Michael Hansen Svenska Lantchips. I dag har företaget produktion i Sverige, Belgien och USA samt försäljning i flera länder.

Hon har varit mycket aktiv vid sidan av sitt företagande. Bland annat som såväl vice ordförande som ordförande för Svenskt Näringsliv.


Jan-Olof Jacke 
väljs in i avdelningen för Företagande och ledarskap.

Verkställande direktör, Svenskt Näringsliv

Jan-Olof Jacke har sedan 1999 innehaft flera framskjutna positioner inom AstraZeneca, bland annat som chef för bolagets globala finans- och inköpsorganisation. År 2013 tillträdde han som vd för den svenska delen av Astrazeneca.

Jan-Olof Jacke är ordförande i Ung Företagsamhet och engagerad i organisationen Mentor som vill skapa vuxna förebilder för ungdomar. Han är vidare förste vice ordförande i styrelsen för Alecta, vice ordförande i styrelsen för Svenska Mässans Stiftelse, ledamot i styrelsen för ICC Sverige och ledamot i styrelsen för Institutet för Näringslivsforskning

Anne Lidgard väljs in i avdelningen för Teknikens grunder och gränsområden.

Direktör och senior rådgivare på Vinnova

Anne Lidgard har en bakgrund inom näringslivet från såväl större företag (Ericsson, AT&T) som entreprenörsföretag (Geoworks, Celltribe). 2006 anställdes hon av Vinnova. Mellan 2012 och 2018 startade hon upp och drev Vinnovas kontor i Silicon Valley och var medgrundare till The Nordic Innovation House i Palo Alto, som nu även finns i New York, Singapore och i Hong Kong. Under tiden i USA var hon gästforskare på Stanford kopplad till Wallenberg Research Link. Hon har tidigare varit medlem i IVAs Näringslivsråd och är styrelseledamot i Rymdstyrelsen samt ordförande i ett av SCBs användarråd. Anne Lidgard är Tekn dr. i fysik från KTH.


Peter Berg väljs in i avdelningen för Skogsnäringens teknik.

Director of Knowledge for Paper & Forest Products Practice vid McKinsey & Company.

Peter Berg leder och organiserar expertstödet till det närmare 100-talet skogsnäringsrelaterade projekt, som McKinsey genomför för olika uppdragsgivare runt om i världen. Han är Civilingenjör i Teknisk Fysik från Uppsala universitet och Master of Science i Materials Engineering från University of Houston, Texas. Han har dessutom en MBA från INSEAD i Fontainebleau, Frankrike.

Marie Johansson väljs in i avdelningen för Skogsnäringens teknik.

Professor i byggteknik, Linnéuniversitet och senior forskare vid RISE

Marie Johanssons arbete är inriktat mot mot trämaterial och träbyggande. Hon är också senior forskare på RISE inom träbyggande och boende. Marie Johansson har haft flera ledningspositioner, bland annat på Linnéuniversitetet och RISE. Förutom vetenskapliga publikationer har hon också författat läro- och handböcker.

Johan Eklund väljs in i avdelningen för Ekonomi.

Professor och verkställande direktör Entreprenörskapsforum

Johan Eklund rekryterades år 2012 till forskningsinstitutet Entreprenörskapsforum som forskningsledare för att 2015 tillträda som vd. Han är även kopplad till Indiana University, Institute for Development Strategies (IDS) vid O´Neill School of Public and Environmental Affairs i USA. Johan Eklund är professor i nationalekonomi vid JIBS, en tjänst som han upprätthåller på deltid, liksom en professur sedan 2016 i industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola.

Lena Hagman väljs in i avdelningen för Ekonomi.

Senior Economist, Teknikföretagen

Lena Hagman är utredare på Teknikföretagen där hon särskilt analyserar den internationellt konkurrensutsatta sektorn. Hon har lång erfarenhet av att göra konjunkturprognoser och ekonomiska analyser samt att förmedla dem till allmänheten. Lena Hagman har varit konjunkturanalytiker på Industriförbundet och finansdepartementet och chefekonom på Statistiska centralbyrån, TCO och Almega.

Eva Mörk väljs in i avdelningen för Ekonomi.

Professor, nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Eva Mörk är professor i nationalekonomi på Uppsala universitet sedan 2011. Samtidigt har hon varit knuten till Uppsala Center for Fiscal Studies och Uppsala Center for Labour Studies. Hon har varit rådgivare till finansdepartementet. Eva Mörk är ordnarie medlem i priskommittén som utser Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Per Josefsson väljs in i avdelningen för Ekonomi.

Entreprenör, ägare, Brummer & Partners

Per Josefsson är en av entreprenörerna bakom och mångårig ägare till Brummer & Partners, en av de första och mest framgångsrika hedge-fonderna i Europa – med ett förvaltat kapital i dag överstigande 100 miljarder kronor.

Per Josefsson är mecenat och styrelseledamot i olika sammanhang. Han är ordförande i Handelshögskolans Art Initiative Advisory Board.


Martin Gren
väljs in i avdelningen för Utbildning och forskning.

Grundare och styrelseledamot i, Axis AB

Martin Gren grundade tillsammans med Mikael Karlsson och Keith Bloodworth Axis Communications, där han var den produktinriktade teknikutvecklaren. Bolaget har över 3 500 anställda i 50-talet länder. Sedan 2015 är tidigare utvecklingspartnern Canon majoritetsägare i bolaget. Martin Gren är också ledamot av styrelserna för bland annat Proact, Askero Sagoboks Förlag och Grenspecialisten.

Sylvia Schwaag Serger väljs in i avdelningen för Utbildning och forskning.

Professor och prorektor, Lunds universitet

Sylvia Schwaag Serger är professor och prorektor för Lunds universitet och ledamot i regeringens innovationsråd. Hon har osedvanlig kunskap och kompetens inom forsknings- och innovationspolitik. Det gäller nationellt, inom EU och OECD och i övrigt internationellt med särskild insyn och insikt i kinesisk policy. Sylvia Schwaag Serger har doktorerat vid London School of Economics and Political Science. 

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42