Nya toppnamn invalda i akademien

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) stärker och breddar kompetensen med 41 nya ledamöter, varav sju internationella. Bland de invalda finns Spotifys forskningschef Gustav Söderström, Max Tegmark, professor vid MIT, Epirocs koncernchef Helena Hedblom och Susanna Campbell, industriell rådgivare för Northvolt och Norrsken.

Susanna Campbell, Gustav Söderström, Helena Hedblom och Max Tegmark är några av de nyinvalda IVA-ledamöterna.

– De nyinvalda IVA-ledamöterna är framstående forskare, experter och beslutsfattare, från akademi, näringsliv och förvaltning. Dessutom får vi en förstärkning med ledamöter verksamma i norra Sverige, vilket är glädjande, med tanke på den snabba utvecklingen som nu pågår där. Våra nya ledamöters samlade erfarenheter och kompetenser kommer bli en fantastisk tillgång för oss och vår uppgift att förbättra samhället, säger Tuula Teeri, vd IVA.

IVAs avdelning Maskinteknik

Helena Hedblom, verkställande direktör och koncernchef Epiroc.

Sofia Ritzén, professor i integrerad produktutveckling, Kungl. Tekniska högskolan.

Lars Stenqvist, teknisk direktör, Volvo Group.

IVAs avdelning Elektroteknik

Mikael Dahlgren, forskningsdirektör, ABB.  

Elena Fersman, Head of Global AI Accelerator, Ericsson

IVAs avdelning Samhällsbyggnad

Christina Lindbäck, konsult inom miljö- och hållbarhetsfrågor på Hållbar rådgivning Lindbäck & CO AB.

Lars Marcus, professor i stadsbyggnad, Chalmers tekniska högskola.

Johan Silfwerbrand, professor i brobyggnad, Kungl. Tekniska högskolan.

IVAs avdelning Kemiteknik

Anders Fröberg, verkställande direktör, Borealis Sverige.

Kasper Moth-Poulsen, professor i nano-materialkemi, Chalmers tekniska högskola.

Azra Selimovic, teknikchef för elektriska drivsystem, Volvo Lastvagnar.

IVAs avdelning Bergs- och materialteknik

Jenny Greberg, biträdande professor i gruv- och berganläggningsteknik, Luleå tekniska universitet.

Klas Forsström, verkställande direktör och koncernchef, Munters.

IVAs avdelning Företagande och ledarskap

Susanna Campbell, industriell rådgivare för Northvolt och Norrsken.

Henrik Henriksson, verkställande direktör för H2 Green Steel.

Therese Mattsson, generaldirektör, Kustbevakningen.

Mikael Pawlo, Head of Growth, Bokio.

IVAs avdelning Teknikens grunder och gränsområden

Sandra Di Rocco, professor i matematik, Kungl. Tekniska högskolan.

Anna Rathsman, generaldirektör, Rymdstyrelsen.

Lars-Erik Wernersson, professor i elektro- och informationsteknik, Lunds universitet.

IVAs avdelning Skogsnäringens teknik

Viveka Beckeman, verkställande direktör, Skogsindustrierna.

Daniel Söderberg, professor i strömningsmekanik, föreståndare Treesearch, Kungl. Tekniska högskolan.

IVAs avdelning Ekonomi

Peter Elam Håkansson, grundare, styrelseordförande, East Capital.

Sven Hagströmer, grundare, partner och styrelseordförande i Sven Hagströmer Fondkommission, Hagströmer & Qviberg, Avanza Bank Holding, Creades.

Katarina Martinson, ordförande i Indutrade och Lundbergstiftelserna.

Annika Winsth, chefekonom, Nordea Bank.

IVAs avdelning Bioteknik

Elisabeth Björk, global forskningschef och ansvarig AstraZeneca Göteborg.

Catarina Flyborg, divisionschef Cell & Gene Therapy, Cytiva.  

IVAs avdelning för Utbildning och forskning

Helene Hellmark Knutsson, landshövding Västerbottens län.

Elisabet Nihlfors, professor emeritus i pedagogik, Uppsala universitet.

Viktor Öwall, professor i integrerade elektroniksystem, Lunds tekniska högskola, vice rektor Lunds universitet.

IVAs avdelning Informationsteknik

Sonja Buchegger, professor i datavetenskap, Kungl. Tekniska högskolan.

Simin Nadjm-Tehrani, professor vid institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet.

Gustav Söderström, forsknings- och utvecklingschef, Spotify.

Internationella ledamöter

Linda Darling-Hammond, professor em, Stanford University, ordförande och verkställande direktör, Learning Policy Institute, USA.

Mikael Hagström, styrelsebefattningar i bland annat AI Forum, PlanetSmartCity, World Economic Forum, USA.

Yuko Harayama, professor emeritus Tohoku University, verkställande direktör Riken, Japan.

Kinam Kim, ordförande för The National Academy of Engineering of Korea. Ordförande och verkställande direktör Samsung Electronics Co, Sydkorea.

Hideo Ohno, professor, rektor Tohoku University, Japan.

Barbro Osher, honorärkonsul, USA.

Max Tegmark, professor, Massachusetts Institute of Technology, USA.

Nya ledamöter väljs in en gång per år

Akademins tolv avdelningar föreslår nya ledamöter. Därefter är det IVAs högsta beslutande organ, Akademisammankomsten, som beslutar om invalen.

Kontaktinformation

Per Andersson
Pressansvarig
Telefon 072-071 39 73