Nyanlända söker praktik via Jobbsprånget

IVAs projekt Jobbsprånget lockar sökande sedan ansökningsportalen öppnade den 1 augusti. Under en månad kan intresserade asylsökande och nyanlända akademiker söka praktikplatser runt om i Sverige hos arbetsgivare som söker kvalificerad kompetens.
Jobbsprånget Naheel.png

Från Umeå i norr till Mörrum i söder letar arbetsgivare ingenjörer, ekonomer och naturvetare. För dessa arbetsgivare är medverkan i Jobbsprånget ett sätt att lösa kompetensbristen. Bland medverkande arbetsgivare finns Akzo Nobel, H&M, SCA, Atlas Copco, Nordnet, Peab och The Boston Consulting Group (BCG). Såväl offentliga som privata arbetsgivare deltar.

Jobbsprånget är ett praktikprogram för högutbildade nyanlända och asylsökande. Det initierades 2015 som en pilotaktivitet av Sveriges Ingenjörer, Pacta samt IVA, som även projektleder satsningen. Jobbsprånget har ett nära samarbete med såväl Migrationsverket som Arbetsförmedlingen och erbjuder praktik till personer inskrivna hos båda dessa. Under sommaren har en rikstäckande kampanj till målgruppen pågått med ett framgångsrikt resultat. 

Läs mer om Jobbsprånget här