Maria Rankka, Håkan Dahlström och Mikael Pawlo till IVAs Näringslivsråd

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har fått tung förstärkning med tre nya styrelseledamöter till IVAs Näringslivsråd;
Näringslivsråd.jpg
  • Maria Rankka, Sverigechef Brunswick
  • Håkan Dahlström, Sverigechef Tieto
  • Mikael Pawlo, vd Red Flag

- IVA vill underlätta för forskare och företag att samverka. Därför är det mycket välkommet med deras kompetens till vår styrelse, säger Eva Hamilton, ordförande IVAs Näringslivsråd.

IVAs Näringslivsråd verkar för ökad samverkan mellan näringsliv och akademi och samlar drygt 240 av Sveriges företag, från industri till tjänstesektor, allt ifrån globala koncerner till småföretag och organisationer.