Nyordning på arbetsmarknaden med delningsekonomi

I fjol började taxibilar från amerikanska Uber synas på Stockholms gator. Det är världens kanske största taxibolag – men det har inga anställda förare. 
Taxi_driver_1200px.jpg

Den svenska arbetsmarknaden är på väg att förändras. Idag är det vanligt att vara anställd via ett uthyrningsföretag i stället för i det företag där man arbetar. I vissa branscher staplas visstidsanställningar på varandra. Frilansarna blir fler och de fast anställda färre. Nu är den så kallade delningsekonomin på väg till Sverige.

I fjol började det amerikanska taxibolaget Uber köra i Stockholm. Det är världens största taxibolag, utan några egna bilar eller anställda.I stället har företaget en plattform, en app, via vilken det kopplar ihop kunden med en taxi.

Delningsekonomi bygger på att kunden via internet och appar länkas samman med exempelvis taxi, transportföretag eller uthyrare av kontorslokaler. Bolaget bakom plattformen tar en avgift för alla affärer men behöver inte ta den ekonomiska risken. Det gör exempelvis taxiägare och förare. De är inte anställda i bolaget, men verkar under anställningslika förhållanden. De har ofta egna företag som får körningar via Ubers app.

Enligt den amerikanska professorn Juliet B Schor sysslar Uber inte med delning i meningen att dela tjänster för minskad negativ miljöpåverkan, effektivitet och minskade kostnader för alla som delar på en tjänst. Företaget tjänar pengar genom att billigt hantera kostnaderna för arbete. Svenska Taxiförbundet hävdar att konkurrensen snedvrids och kallar det för svarttaxi.

I Sverige har inte delningsekonomin slagit igenom så stort, men den växer snabbt i exempelvis USA. Enligt en rapport från revisionsföretaget PwC kan ”the sharing economy” komma att omsätta 335 miljarder dollar globalt om tio år.

Kritikerna hävdar att modellen kan leda till fler osäkra jobb och försämrade villkor, samtidigt som det kan vara svårt att ta reda på om exempelvis arbetstidsregler följs.

Det som lyfts fram som positivt är att modellen kan göra det enklare att komma in på arbetsmarknaden.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42