Nytt IVA-projekt ska samordna initiativ för cirkulär ekonomi

Nu har Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt ”Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi” startat. Under uppskattningsvis två år ska satsningen bland annat samla kunskap från andra pågående initiativ i Sverige inom effektiv resurshantering, och komma med förslag för ökad cirkulär ekonomi. Styrgruppen leds av Åke Svensson, tidigare vd Teknikföretagen.
201802-iva-resa-ii-webbild-1200px.jpg

– Det saknas inte viktiga hållbarhetsprojekt i Sverige idag. Det som saknas är istället samling och samverkan mellan dessa för ökat systemperspektiv. Där hoppas vi kunna bidra från IVAs sida, säger Åke Svensson.

IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi förväntas pågå under cirka två år, och kommer att samla en rad företag, myndigheter, politiker, forskare och organisationer till en plattform för samverkan kring viktiga svenska resursutmaningar.

Bakgrunden till projektet är IVAs projekt Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft, som genomfördes 2014-2016 med 45 medverkande företag. Projektet visade på stora möjligheter att göra den svenska ekonomin mer resurseffektiv.

I det föregående projektet kartlades också ett antal samhällsviktiga materialflöden, som vart och ett visade på betydande svinn, brister och förlorade affärsmöjligheter.

– Vårt nya projekt är indelat i fem delprojekt – plast, mobilitet, lokaler, textil och livsmedel, som vart och ett innefattar stora knäckfrågor för vår framtida resurshantering, ekonomi och miljö, säger Caroline Ankarcrona, projektledare för Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. 

Som exempel på utmaningar inom de olika delprojekten kan nämnas hur:

  • gods och personer behöver dela och optimera transporter i större utsträckning,
  • det finns en stor andel spill i produktionsprocessen för textil och att återvinningsgraden är låg inom sektorn,
  • att omfattningen av det svenska matsvinnet – och var det skulle kunna minskas – idag är oöverblickbart eftersom det saknas ett nationellt mätsystem som täcker hela kedjan,
  • att marknaden för återvunnen plast kan främjas och därmed bidra till incitament både för ökad kapacitet i systemet och för investeringar i innovationer, och hur
  • varken lagstiftning, praxis eller nuvarande affärsmodeller idag underlättar för delning av lokaler.

Projektets workshop Design av system, produkter och tjänster för ökad resurseffektivitet hålls den 23 maj på Scandic Anglais i Stockholm. Projektet deltar även under årets Almedalsvecka.