IVA-podden: Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät

I IVA-podden träffar vi Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät vid KTH och samtalar om hur de svenska näten ska klara ett växande behov el. 2045 ska Sverige vara fossilfritt, både personbilar och lastbilar ska var eldrivna, industrin ställer om och även hushållen efterfrågar mer el.
Lina Bertling Tjernberg.jpg

Andelen vindkraft i produktionen fortsätter att växa, samtidigt som traditionella kraftkällor fasas ut. Klarar kraftnäten att balansera de olika energislagen? Finns det tillräcklig kapacitet i de befintliga näten? Måste vi bygga nya nät och hur lång tid tar det i så fall från beslut till färdiga kraftledningar? Kan vi lita på att det inte blinkar till i lamporna i framtiden? Det och annat pratar vi om, med vår gäst Lina Bertling Tjernberg.

Lyssna här

Alla avsnitt av IVA-podden finns där poddar finns och på iva.se:

  1. Danicia Kragic Jensfeldt, robotprofessor
  2. Bo Normark, elguru
  3. Staffan Truvé, AI-expert
  4. Martin Pei, styrelseordförande Hybrit
  5. Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetsexpert
  6. Gunnar Wetterberg, historiker och författare 
  7. Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät

Kontaktinformation

Linda Olsson
Projektledare
Telefon 08-791 29 06