Ökad innovationskraft genom öppna innovationstävlingar

IVA har sedan 2009 arbetat aktivt för att bidra till en ökad innovationskraft i Sverige, genom projekten Innovation för tillväxt, Innovationskraft Sverige och för närvarande Attraktionskraft för hållbar tillväxt.
xprize.jpg

Att arbeta med öppen innovation har under senare år blivit en allt vanligare metod i jakten på nya lösningar. Öppen innovation bygger på att man öppnar upp innovationsprocess och tillvaratar kunskapen hos individer utanför den egna organisationen i utvecklingen av nya lösningar. Ett sätt att arbete med öppen innovation är genom öppna innovationstävlingar.

XPRIZE Foundation är en av världens främsta arrangörer av innovationstävlingar. De engagerar allmänheten i att finna lösningar på vår tids stora globala utmaningar, med imponerande resultat. Vi har talat med Christopher Frangione, Vice President Prize Development på XPRIZE Foundation, för att förstå framgångsfaktorerna bakom deras tävlingar. För att lyckas räcker inte en stor prissumma. Ska idéerna kunna förverkligas krävs både budget och stöd genom hela processen, menar Christopher.

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84