IVA i Almedalen: Ökat nyttiggörande av forskning i näringslivet – hur ska det gå till?

Fler forskningsresultat kan nyttjas för att stärka Sveriges innovations- och konkurrenskraft. Hur kan incitamenten öka och en kultur skapas som stimulerar forskarna till näringslivssamarbeten? Hur skapar företagen organisationer med tillräcklig kompetens för att dra nytta av forskningskontakterna?
201805-IVA-Almedalsseminarier-1200px-D-1.jpg

Globaliseringen ökar den internationella konkurrensen.  Allt fler länder ökar sina FoU-satsningar. Historiskt har många av Sveriges exportsuccéer byggt på framgångsrika, gemensamma satsningar från akademi och näringsliv. Utmaningen nu är att inspirera både forskare och företagen att hitta formerna för framgångsrika samarbeten som möter dagens och morgondagens krav.

  • Vilka är de största utmaningarna för näringslivet att samarbeta med forskare?
  • Hur ska företagen använda samarbetet för att utveckla kompetensen hos medarbetarna?
  • Hur arbetar de bästa universiteten och högskolorna i Sverige för få till ett ökat samarbete?
  • Vilken kombination av strukturer och handfast fotarbete är effektivast?
  • Vilka initiativ från politik, akademi och näringsliv krävs för att Sverige ska bli bland de främsta nationerna i världen på att nyttiggöra forskningsresultat?

Medverkande:

Fredrik Hörstedt, vice rektor nyttiggörande och samverkan, Chalmers, Sebastian Karlsson, Partner, Serendipity, Anna Ragén, vd Örebro universitet Holding AB, Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen, Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt, Svenskt Näringsliv, Tuula Teeri, vd IVA, Marianne Dicander Alexandersson och Malin Mohr, styrgruppsordförande respektive projektledare IVAs projekt Research2Business.

Moderator: Jan Westberg, IVA

Tid & plats

Måndag 2 juli kl 14:30 - 15:10, Hästgatan 12, Visby

 

Vill du delta?

Vi tar inga anmälningar till våra seminarier i Almedalen. Kom i god tid för en bra plats.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49