Ökat välstånd bra för Boliden

Jordens människor får det allt bättre. Och det är bra för Boliden som levererar de metaller som behövs. Det konstaterade Bolidens koncernchef Lennart Evrell på ett seminarium i Skellefteå 28 september.
DSC_5957-1200px.jpg

Att välståndet i världen ökar visar till exempel statistik från professor Hans Rosling. Exempel på en metall som är kopplad till ökade inkomster i utvecklingsländer är zink som används inom byggindustrin och för att bygga bilar. En annan är koppar som används i elektronikindustrin. Och i Bolidens gruvor bryts malm som innehåller zink, koppar, bly, guld och silver.

Att Kinas tillväxt bromsar in påverkar naturligtvis Boliden. Men Lennart Evrell ser inga omedelbara problem:

– Kinas behov av metaller kommer inte att vara tillfredsställt förrän omkring 2020.

Att Bolidens aktie har tagit stryk av den vikande efterfrågan från Kina var en fråga som också berördes. Lennart Evrell menar att Boliden ändå klarat sig relativt väl, och att många konkurrenter har råkat ännu värre ut.  

Lennart Evrell beskrev också Bolidens hållbarhetsarbete. Han menar att Boliden har ambitionen att ”göra ungefär rätt, istället för exakt fel”. Bolaget lägger idag stora resurser för att uppnå goda resultat för miljön, men försöker att inte drunkna i detaljer.

Lennart Evrell avslutade med att lovorda skönheten vid Aitik, Sveriges största koppardagbrott.

– Folket vid Stureplan förstår inte hur snygg en gruva kan vara.

{Facts box}

Lars Olov Söderström, Norrlandsfonden, Camilla Koebe, IVAs Näringslivsråd, och Johan Sterte, IVA Nord, var arrangörer för evenemanget i Skellefteå.