Okunskap stort hinder för fler höga trähus

Byggprocessen står för en stor och ökande del av flerbostadshusens klimatpåverkan. Fler höga hus av trä skulle förbättra situationen, men brist på kunskap bromsar utvecklingen.
Panel 10.jpg

För ett flerfamiljshus som ska stå i 50 år svarar själva byggandet för 40 procent av de totala utsläppen av koldioxid. Det konstaterade Tove Malmqvist, docent på KTH, vid ett IVA-seminarium.

– Produktionen av material är det som ger störst klimatpåverkan. Dessutom blir en tredjedel av materialet spill, sa hon.

Valet av material är därför en väsentlig faktor. I livscykelanalyser av två lika stora flerfamiljshus, det ena i betong och det andra i massivträ, så var utsläppen från trähuset hälften av betonghusets.

Ändå är det bara ett av tio flerbostadshus som byggs med trä som stomme.

Charlotta Szczepanowski är hållbarhetschef på Riksbyggen. Enligt henne är en anledning till att trähusen inte slagit igenom på bred front rätt och slätt okunskap.

– Våra projektledare gillar i allmänhet betong bättre. Men de som kan trä vet att det fungerar, sa hon.

De träkunniga projektledarna väljer trä för byggen i områden där betalningsviljan är låg eftersom materialet, förutom att vara miljövänligt, också ger kostnadsfördelar bland annat genom att byggtiden blir kort.

Kapacitetsbrist hos underleverantörerna är emellertid ett problem. Därför letar Riksbyggen efter trästommar också utanför Sverige.

– Dessutom är det brist på kunskap om träbygge hos entreprenörerna och konsumenterna frågar inte efter särskilda material eller miljösmarta lösningar sa Charlotta Szczepanowski, som menade att Riksbyggen även i fortsättningen kommer att bygga både i trä och i betong.

För att råda bot på kunskapsbristen har Stora Enso lanserat en nätbaserad hjälp till träintresserade byggare.

– Det räcker inte med att bara säga att trä är bra. På nätet finns sedan i somras vårt byggsystem för trä. Där finns all information man behöver. Det är bara att bläddra och bygga, sa Mikael Lindberg, Stora Enso.

Det nätbaserade byggsystemet ska bidra med tekniskt stöd och göra det lättare för arkitekter och byggare att välja trä.

Och det finns svenska leverantörer av färdiga flerbostadshus i trä, trästommar och andra komponenter. Lindbäcks Bygg i Piteå är helt inriktat på industriellt byggande. Stefan Lindbäck är bolagets vd.

– Vi vill göra bilfabrik av husbyggandet. 90 procent av byggtiden ska ske i fabrik och resten på byggplatsen, sa han.

För att tillmötesgå ökad efterfrågan bygger nu Lindbäcks en ny fabrik i anslutning till hamnen i Piteå. Tillsammans med den befintliga anläggningen får bolaget en produktionskapacitet på omkring 2 500 lägenheter per år.

Det är inte bara i Sverige som intresset för höga trähus ökar. I Mellaneuropa är trä i kombination med andra material vanligt. Det konstaterade Andreas Falk, KTH.

– Där använder man också lövträ som i högförädlad form ger möjligheter till avancerade konstruktioner, sa han.

Och i Kanada ligger man före Sverige. Där finns regelverket Wood first act som innebär att vid allt byggande i offentlig regi ska trä väljas i första hand.

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53