”Vi vill ha en öppen dialog om framtidens elbehov”

Hur mycket el används i Sverige om 35 år? Det ska en av arbetsgrupperna i Vägval el försöka svara på. Nu bjuder man in till ett öppet seminarium. 

Maria Sunér Fleming, energiansvarig på Svenskt Näringsliv, ingår i styrgruppen för Vägval el.

Under rubriken Vad avgör Sveriges framtida elanvändning – nuläge och prognoser finns inbjudna talare från både Lunds tekniska högskola, Energimyndigheten och Naturskyddsföreningen. 

– Vi vill ta del av de prognoser om framtida elanvändning som finns idag. Men också få en uppfattning om att vi ställer rätt frågor i vårt eget arbete, säger Maria Sunér Fleming, energiansvarig på Svenskt Näringsliv och ordförande i arbetsgruppen Användning.

Seminariet är det första i en serie miniseminarier där arbetsgruppen bjuder in till dialog om Sveriges framtida elanvändning. Maria Sunér Fleming välkomnar alla intresserade, inklusive regeringens nya energikommission.

– Ett av syftena med Vägval el är att bidra till en öppen dialog kring de här frågorna. Förhoppningen är att vi med de här seminarierna ska samla upp och konsolidera den kunskap som finns på olika håll i Energisverige. 

Arbetsgruppen Användning består av tolv personer, bland annat från processindustrin, IT-bolag, myndigheter och fastighetsägare. Efter seminariet i nästa vecka träffas de för sitt andra möte. Arbetet är organiserat i tre fokusområden: teknikutveckling, ekonomisk tillväxt samt människors beteende och attityder. Till sommaren är det tänkt att arbetsgruppen ska presentera sina slutsatser.

– Arbetsgruppen rymmer många kompetenta personer, men jag tror att vi alla känner ödmjukhet inför uppgiften. Det kommer inte vara möjligt för oss att slå fast en siffra på elanvändningen 2050. Snarare kommer vi att ta fram olika scenarier, och beskriva de faktorer som styr elanvändning till dess.

Seminariet Vad avgör Sveriges framtida elanvändning – nuläge och prognoser hålls 17 mars. Du som är intresserad hittar programmet här

Arbetsgruppen kommer att bjuda in till fler seminarier om framtidens elanvändning under våren:

  • 14 april: Teknikutveckling
  • 12 maj: Beteende och attityd
  • 4 juni: Tillväxtens betydelse för utveckling