Örebro tidigt ute inom hållbarhet

Örebro kommer nästa år att ta fram en hållbarhetsstrategi som bland annat ska minska matsvinn, stärka invånarnas kunskaper kring klimatpåverkan hos olika produkter samt främja kollektivtrafiktransporter.
Orebro_Slott_1200px.jpg

Örebro är ytterligare en av de kommuner som går ut starkt i klimatfrågan. Redan i dagsläget arbetar kommunen utifrån en klimatstrategi som ska minska örebroarnas klimatbelastning med 40 procent per invånare i Örebro som geografiskt område, och 80 procent per invånare för kommunen som organisation till 2020. Detta enligt en debattartikel från kommunstyrelsen i Nerikes Allehanda. Nästkommande år, 2019, sjösätts ett ytterligare mer ambitiöst hållbarhetsprogram i Örebro.

Bland annat aviserar kommunen att man inom den kommunala verksamheten ska arbeta mer med närproducerad mat, samt minska matsvinn och relaterad klimatbelastning. Dessutom avser kommunen stärka invånarnas kunskap ifråga om miljö-, klimat- och hälsopåverkan från varor och produkter. Resande med kollektivtrafik ska premieras istället för bilåkande, och insatser för att utveckla Örebro som cykelstad intensifieras.