Översikt över hur leveranssäkerhet på elmarknaden hanteras i några olika länder – underlagsstudie från Vägval el

USA, Australien, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Danmark, Finland och Norge. Det är elmarknader som beskrivs i en ny studie.
201611-IVA-VägvalEL-Resurstillförlitlighet_webbbild_1200px.jpg

Denna rapport beskriver hur resurstillräcklighet avseende effekt hanteras på olika elmarknader världen över. Med resurstillräcklighet menas att kraftsystemet är tillräckligt dimensionerat för att vid varje given tidpunkt kunna leverera den mängd el som elkonsumenterna efterfrågar.

För att detta ska ske krävs dels att det finns tillräckligt med produktionskapacitet, och dels att det finns tillräckligt med överföringskapacitet för att transportera el från kraftverk till konsumenter. Rapporten fokuserar på den första av dessa aspekter – att det finns tillräckligt med produktionskapacitet för att möta efterfrågan.

 Läs online  Ladda ner PDF

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72