”Övningskör som ingenjör” – nu är det dags att söka till Tekniksprånget

Nu är det dags att söka till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Tekniksprånget. Mellan 16 oktober och 16 november kan ungdomar som gått ut gymnasiet söka betald praktik på 120 orter över hela landet. Tekniksprånget har funnits i drygt två år. 230 arbetsgivare medverkar och i dagsläget har cirka 2 000 ungdomar provat på livet som ingenjör hos en spännande arbetsgivare.
teknikspranget-10-1200px.jpg

Många unga har en vag bild av vad ingenjörsyrket innebär. Hela 60 procent av de som söker till Tekniksprånget uppger att de av olika anledningar är tveksamma till att söka en ingenjörsutbildning.

– Det är glädjande att Tekniksprånget fungerar som en brygga mellan skola och arbetsliv, säger Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för Tekniksprånget. Många av praktikanterna berättar hur positivt överraskade de är över hur modernt och hightech det svenska arbetslivet är, att ”man inte behöver åka till Silicon Valley”.

Bland de som genomfört Tekniksprångspraktiken uppger åtta av tio att de läser eller planerar att läsa en ingenjörs- eller annan teknisk utbildning. Vidare uppger 75 procent av de tidigare praktikanter som idag läser en ingenjörsutbildning att praktiken påverkade deras val av studier.

– Praktiken ger en målbild och ungdomarna upplever att de känner sig mer motiverade i sina studier, säger Alexandra Ridderstad.

Andra exempel som tyder på att praktik är rätt väg att gå är bland annat en undersökning som tidningen Ny Teknik genomförde bland sina läsare i september. På frågan ”Vad kan attrahera flera unga att läsa till ingenjör?” svarade över hälften av de 3 063 respondenterna att fler praktikplatser på teknikföretagen var viktigast.


För att ta del av Ny Tekniks undersökning, se:

http://www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3934246.ece


Om Tekniksprånget

Tekniksprånget är ett praktikprogram där Sveriges arbetsgivare inom privat och offentlig sektor, tillsammans med regeringen, satsar för att säkra vår framtida kompetensförsörjning genom att locka fler ungdomar till ingenjörsyrket och högre teknisk utbildning. Genom fyra månaders betald praktik får ungdomar i hela Sverige chansen att testa ingenjörsyrket i praktiken. Syftet med Tekniksprånget är att inspirera unga till att läsa en högre teknisk utbildning genom att ge dem en tydligare målbild av vad som väntar efter studierna.