Entreprenörskapsutbildning – ett framtida policyverktyg?

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship vid Lunds universitet arrangerade en paneldiskussion under den årliga konferensen EEEW i april, där Entreprenörskapsakademien deltog. Bland annat diskuterades policys roll kopplat till entreprenörskapsutbildning, och för- och nackdelar med att centralisera kompetens i och om entreprenörskapsutbildning i Sverige. Se paneldiskussionen i efterhand här.

I panelen deltog:

Johan Carlstedt, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Johan Eklund, Professor, Jönköping International Business School (JIBS) and Blekinge Tekniska Högskola (BTH) and Managing Director at Entreprenörskapsforum

Mareen McKelvey, Professor, University of Gothenburg

Rasmus Rahm, Executive Director of Stockholm School of Entrepreneurship (SSES)

Moderator: Caroline Wigren, Associate professor, senior lecture at Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship at Lund University School of Economics and Management and Professor at Malmö University.

Mer information om EEEW 2021

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84