Partiernas löften kring hållbarhet

Valrörelsen 2018 är inne i sin mest intensiva period, och flera förslag har levererats av de olika partierna inom flertal politikområden. IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har sammanställt ett antal av de hållbarhetspolitiska förslagen specifikt.
Partiloggor-bild-1200.jpg

En ny analys utförd av tidningen Aktuell Hållbarhet jämför de olika riksdagspartiernas förslag på miljöområdet inför valet 2018. IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller har undersökt förslagen utifrån ett resurs- och cirkularitetsperspektiv, och kommit fram till följande:

  • Miljöpartiet vill att Sverige sätter som mål att gå över till cirkulär ekonomi. För att uppnå målet undersöker partiet hur cirkulära affärsmodeller kan främjas genom att ändra lagar och skatter, samt genom att näringsliv och myndigheter träffas för att hitta cirkulära resursflöden och lämpliga styrmedel för olika branscher. Partiet vill också genomföra en ambitiös grön skatteväxling.
  • Centerpartiet vill att regler och skatter ska utformas så att det blir lönsamt att vara miljö- och klimatsmart. Partiet vill ställa krav på produkters livslängd, energianvändning och återvinningsbarhet, så att producenten tar ansvar för produktens totala miljöpåverkan redan i designstadiet. Även bostäder och kollektivtrafik behöver planeras för att uppnå resurseffektivaste möjliga samhällsbyggnad.
  • Kristdemokraterna vill i likhet med Miljöpartiet införa grön skatteväxling med sänkt skatt på arbete och höjd skatt på miljöstörande verksamhet. Partiet vill även föra upp incitament för ökad återvinning, som införande av en råvaruskatt på ej återvunna textilier och en skatt på 1 krona på varje plastkasse.
  • Bland Moderaternas hållbarhetsförslag finns bland annat införande av cirkulär ekonomi på bland annat samhällsbyggnadsområdet, där mer återvunnet material bör användas. För att göra det lättare för konsumenter att göra hållbara val bör dessutom information om produkters miljö- och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv bli mer lättillgänglig. En nationell bioekonomistrategi bör tas fram för att bland annat leda över användning av fossila plaster mot skogsråvara.
  • Vänsterpartiet vill ställa krav på industrin att endast sätta ut plast som kan materialåtervinnas. Dessutom bör pant införas på fler produkter/förpackningar och panten höjas för att öka insamlingen. Varor ska hålla längre garanti- och livslängdstider och det ska kunna ställas krav på att varor ska kunna repareras. Även hållbar upphandling bör användas mer proaktivt.
  • Socialdemokraterna vill stödja klusterbildningar och industriell symbios för att främja utveckling och spridning av cirkulära affärsmodeller. Partiet vill även sätta fokus på miljömässig hållbarhet i byggprocesser och byggmaterial, bland annat i syfte att minska byggandets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Dessutom vill Socialdemokraterna minska användningen av engångsprodukter av plast.
  • Liberalerna vill se ökad återvinning, att man främjar cirkulär ekonomi och ställer tydligare krav på producenterna. Genom bättre reklamationsrätt för konsumenter kan utvecklingen av mer hållbara produkter främjas. Varor och tjänster som har hög miljöbelastning bör göras dyrare, och varor bör förses med miljö- och klimatmärkning. Plast skall återvinnas i högre utsträckning, med högre återvinningskrav på producenterna.
  • Sverigedemokraterna vill se en begränsad roll för staten i att reglera näringslivets hållbarhetsarbete. Bland de mer konkreta förslagen finns ökad återvinning av byggmaterial i samband med nybyggnation och ombyggnation.

Den 9 september avgörs det vilka partier som tar makten över Sverige i fyra år.