Patienter gillar journal på nätet

Landstinget i Uppsala län var först ut med e-journaler. Bra tyckte patienterna, nja, ansåg läkarna.

I två år har patienter i Uppsala läns landsting haft möjlighet att på nätet ta del av provsvar, kolla sina recept och följa remisser och annat som finns i en sjukjournal.

– 55 000 utnyttjar möjligheten och nya användare registrerar sig dagligen, sa Benny Eklund, IT-strateg på Landstinget i Uppsala, vid ett IVA-seminarium.

Men det finns kritik. Läkarna har framfört åtskilliga invändningar.

Datainspektionen, Socialstyrelsen, JO, polisen och Centrala etikprövningsnämnden fick, när systemet infördes, ta del av läkarföreningens protester.

– Det är det mest anmälda projekt jag känner till.

Kanske beror invändningarna på att perspektivet i Uppsalamodellen är patientens, inte vårdpersonalens.

– Vi ville ha ett öppet system. Patienter vill kunna se allt i sina journaler. Läkarna önskade begränsningar i det som skulle läggas ut på nätet.

Farhågor fanns att patienter skulle feltolka information och ta felaktiga beslut eller oroas om de fick svåra besked via nätet. Den oron har, menade Benny Eklund, kommit på skam.

– Patienterna klarar även svåra besked. Då är man bättre förberedd när man träffar läkaren, sa han.

Även i Skåne kan sedan i år patienter ta del av journalanteckningar. Flera landsting är på väg att öppna sina journalsystem. Fast patienter har alltid haft rätt att få ut och läsa sina journaler. Det nya är med andra ord egentligen en fråga om teknik och eventuella risker med denna.

Också i Stockholms läns landsting, SLL, pågår arbete med sikte mot öppna e-journaler.

– Men varje landstings regelverk styr hur systemet utformas och vad patienterna kan se, sa Malin Domeij, e-tjänsten Vårdhändelser SLL.

Ett pilotprojekt har genomförts. Resultaten från det visar att patienterna faktiskt förstår vad de läser i journalerna.

– Även vårdpersonalen var positiv till pilotstudien. Men något beslut om att införa systemet finns inte.

E-journaler ger fördelar till de enskilda klinikerna. Exempelvis kan vårdgivaren följa en remiss från att den är skickad via behandling till dess patienten kommer tillbaka igen.

– Jag tror också att när patienter läser journaler så ökar kraven på hur de skrivs, sa Malin Domeij.


Se seminariet