Pedagogisk rapport listar styrmedel inom elproduktion

Effektskatt, investeringsstöd och reducerad inmatningsavgift.  Vägval el har tagit fram en pedagogisk sammanställning av de skatter och subventioner som påverkar elproduktion.
elskatter-1200px.jpg

– Rapporten kartlägger dagens ekonomiska styrmedel riktade mot elproduktion. Med tanke på den omfattande och komplicerade floran av olika skatter och subventioner är det av stor vikt att få en bild av hur det faktiskt ser ut, säger Runar Brännlund, ordförande i Vägval els arbetsgrupp för samhällsekonomi och marknad.

Det senaste året har effektskatten på kärnkraft stått i fokus för energidebatten. Redan på 1980-talet infördes en skatt på kärnkraft, men effektskatten i sin nuvarande form har existerat sedan 2000. Effektskatten beror inte på den faktiska mängden el som produceras, utan på produktionskapaciteten. Totalt har effektskatten på kärnkraft höjts med 168 procent mellan 2005 och 2015. Den medför idag kostnader för kärnkraftsproducenterna på omkring 8 öre per kWh el.

Det och mycket annat finns att läsa i rapporten Skatter och subventioner vid elproduktion. Rapporten, författad av Niclas Damsgaard och Erica Edfeldt, presenterar de skatter, avgifter och subventioner som påverkar elproduktion. I ett antal pedagogiska grafer illustreras även effekterna av styrmedlen på olika kraftslag.

Rapporten har varit ett viktigt underlag för den delrapport från Arbetsgruppen för samhällsekonomi och marknad som presenteras på ett seminarium 19 maj