People, Planet, Profit & Pleasure

Studenter inom de konstnärliga sektorerna kan vara skeptiska till företagande. De kan därför behöva andra inslag i undervisningen än många andra studenter för att se entreprenörskap som en väg fram för sitt skapande.
shutterstock_1238103355.jpg

Det hävdade Maria von Euler vid en nyligen genomförd intervju. Hon är industridesigner och gästlärare på Konstfack för SSES, samt grundare och innovationsledare vid Restauranglabbet, en plattform för innovationer inom livsmedelsbranschen. Hon ingår också i IVAs Entreprenörskapsakademis nätverk för entreprenörskapsutbildare.

Hon framhöll att undervisningen behöver utformas något annorlunda för de studenter som har konstnärlig verksamhet som inriktning. De behöver naturligtvis lära sig grunderna i företagande, men de har också behov av att ändra sitt mindset.

– Studenter inom de konstnärliga sektorerna ser ofta entreprenörskap som lite främmande. Det finns en utbredd rädsla och skepticism mot att kapitalisera på sitt konstnärliga uttryck, säger Maria von Euler.

Samtidigt startar just dessa studenter ofta företag när de har avslutat sin utbildning. De som utbildar sig i olika designyrken kan lättare välja en väg som anställd, men de som vill få sitt eget konstnärliga uttryck att växa väljer i stor utsträckning eget företagande.

Fokusera på syftet

Genom att fokusera på vad de vill åstadkomma och diskutera hur de kan få det att hända blir det lättare att få studenter inom konstnärliga sektorer att se entreprenörskap som ett alternativ för att nå sina mål.

– Den här omskrivningen behöver inte göras för Handelsstudenter. De ser företagande som ett naturligt alternativ redan från början, sade von Euler.

Att starta företag för att driva en omställning eller förändring innebär alltid skapande. Det leder också till arbetsmöjligheter och möjlighet att förändra i den riktning man vill gå.

Visa att hållbara val ökar lönsamheten

Dagens studenter har ofta klimatångest och ett stort fokus på hållbarhetsfrågor, sade von Euler. Men hållbarhet är mycket komplext; man kan göra fel om man inte har korrekt fakta. För att åskådliggöra och förklara komplexa sammanhang kan man använda demonstratorer inom olika verksamhetsfält.

Om man tar mat och värdekedjor inom livsmedelshantering som exempel kan man sätta upp en demonstrator för att visa hur den mat som smakar godast också är bäst för både kroppen, planeten – och företaget. Kossorna mår bra, liksom människorna, när fält och grönsaker är ekologiskt odlade. Och företag kan öka sin lönsamhet genom att göra hållbara val. Att prata om den ekonomiska vinsten är nödvändigt för att få saker att hända.

– Förutom people, planet, profit bör man också beakta pleasure för att göra verklig skillnad. Förnuftet är en sak, men hjärta och mage är viktiga delar för beteendeförändring, sade von Euler.

Samskapande nyckeln till lyckat entreprenörskap

Samarbete behöver också lyftas fram i all utbildning eftersom samarbetsförmåga i stor utsträckning är en avgörande framgångsfaktor för startups.

– En viktig del inom entreprenörskapet, oavsett om det handlar om konstnärliga näringar eller andra, är att kunna se sin del i sitt ekosystem. Och att öva på förmågan att samarbeta över disciplinära gränser. Det är då innovation uppstår, sade von Euler.

IVAs Entreprenörskapsakademi arbetar för att stimulera entreprenörskap i Sverige. En del i detta arbete är att tillsammans med olika aktörer, myndigheter och organisationer undersöka vad som krävs för att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningsystemet, och stärka både den enskilda individen och samhälls- och näringsutvecklingen.

Kontaktinformation

Helene Thorgrimsson
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 47