Personalen stärker varumärket

Onsdag 1 juli 2009

Rapporten visar hur ett företags varumärkeskapital påverkas av strategiskt personalarbete. Värderar kunder att ett företag satsar på personalfrämjande arbete? Påverkas kunders lojalitet, betalningsvilja och därmed företagets lönsamhet positivt genom ett strategiskt personalarbete?


Läs rapporten  Ladda ner PDF