Perspektiv på innovationsdrivande ledarskap med projektet Innovation i skogsnäringen

Skogsindustrin är avgörande för Sveriges ekonomi. Den har dessutom potential att generera fler arbetstillfällen och bidra i omställningen till ett hållbart samhälle. Samtidigt möter branschen stora utmaningar i globaliseringen och digitaliseringens spår. På grund av de stora kapital som är bundna inom branschen och av att träden växer under 70 år blir omställningar också långsammare, säger Gunilla Saltin, vd för Södra Cell.
seminarium 8 juni webb-bild.jpg

Men skogsindustrin är inte först med att behöva hitta nya vägar för att följa samhällsutvecklingen. För att inspireras av hur företag kan arbeta med innovationsdrivande ledarskap bjöd IVAs projekt Innovation i skogsnäringen in Olof Persson ordförande i styrgruppen för Innovation i skogsnäringen, Sara Mazur forskningschef, Ericsson, Jan-Olof Jacke vd, AstraZeneca och Gunilla Saltin, affärsområdeschef Södra Cell för att dela med sig av sina erfarenheter och kunskap om innovationsdrivande ledarskap.

- Innovation är inte detsamma som uppfinning. Innovation är att införa något nytt, klargjorde Olof Persson, något alla medverkande instämde i. Det räcker inte med att ha många förslag i förslagslådan, man måste också göra något med dem. Innovation behöver inte heller nödvändigtvis vara teknisk, utan kan lika gärna handla om hur ett företag står konkurrensmässigt eller nya sätt att arbeta tillade Olof Persson.

Sara Mazur menade att innovation inte heller kan ses som en separat aktivitet för utvecklingsavdelningen, utan måste vara en del av hela företaget. All kompetens som finns inom företaget måste tas tillvara på. Med detta sagt tillade Sara Mazur att olika typer av innovation måste hanteras på olika sätt. Eftersom det nästan alltid är mer lönsamt att förbättra befintliga produkter för befintliga kunder ur ett kortsiktigt perspektiv krävs att mer långsiktiga satsningar behandlas separat. En metod som Ericsson använt är Ericsson Garage. Medarbetare har möjlighet att frikopplas från sina ordinarie arbetsuppgifter för att under tre till nio månader utveckla en första prototyp av en idé  i garaget.

- Innovation är riskfyllt. Jan-Olof Jacke var tydlig med att de flesta av deras forskningsprojekt inte kommer att resultera i något men att en förutsättning för innovation är att våga misslyckas. Ett innovationsvänligt klimat välkomnar också misslyckanden, man måste våga prova.

- Om vi inte är framgångsrika i forskning så har vi inte någon framtid, menade Jan-Olof Jacke.

Jan-Olof Jacke belyste även en förändring i synen på kunskap, och menar att vi i allt större utsträckning delar kunskap idag. Han menade att tiden då man satt och gömde på idéer bakom patentstaket är förlegad. Ett initiativ från AstraZeneca med syftet att stärka ekosystemen är deras BioVentureHub som är lokaliserad i hjärtat av anläggningen i Mölndal. I lokalerna sitter externa forskningsbolag för att öka utbytet av idéer och vidga nätverk. AstraZenecas satsningar på forskning syns, vilket påverkar företagets image och det i sin tur vilka som söker sig dit. I en globaliserad värld vill man attrahera de bästa i världen, och alla vill arbeta i företag som kommer med det nya. Jan-Olof Jacke menade också att mångfalden bland medarbetarna bidrar till innovation.

Gunilla Saltin höll med Jan Olof Jacke om att mångfald är viktigt. Hon menade också att skogsindustrin har sämre förutsättningar att rekrytera folk utifrån Sverige på grund av branschens nisch samt fabrikernas geografiska placering.

Ett innovationsvänligt klimat är en kultur som präglar ett helt företag men tranformationsfasen som krävs för att nå dit måste komma uppifrån, det är Jacke, Mazur och Persson eniga om. Ledningen måste vara tydlig med vikten av innovation och se till att det prioriteras, då är medarbetarna oftast mottagliga för förändring.

För som Sara Mazur menar - Man behöver inte göra sina medarbetare innovativa – de är redan innovativa. Det man behöver göra är att skapa förutsättningar för medarbetare att vara innovativa.

Se hela seminariet här

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31