Petter Westbergh, Chalmers och Carina Höglund, Linköpings universitet nominerade till Chester Carlsons Forskningspris 2013

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Xerox presenterar idag nomineringarna till Chester Carlsons Forskningspris 2013, som sedan 1985 har delats ut till unga, lovande forskare inom informationsvetenskap. Priset delas ut den 6 februari 2014 och prissumman är på 150 000 kronor.

De nominerade är

Dr. Petter Westbergh – Avdelningen för fotonik, Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg med nomineringen: Petter Westberghs forskning fokuserar på utveckling av höghastighetslasrar. Lasrar är den kritiska komponenten i nästan alla digitala kommunikationsnät. Petter Westbergh har forskat kring den typ av lasrar – VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Lasers) – som anses vara den mest lämpliga ljuskällan för fiberoptisk kommunikation med hög kapacitet över korta avstånd och som idag används i stor skala i serverhallar och datacenter. Med sin forskning har han visat att det är möjligt att nå väsentligt högre datahastigheter med en VCSEL än de 10 Gbit/s man tidigare trott. Idag introduceras industriellt VCSEL-baserade länkar för dataöverföring vid hastigheter på 25-28 Gbit/s och inom ett par år förväntar man sig en storskalig implementering av 40 Gbit/s, något som han redan demonstrerat i labbet.

Dr. Carina Höglund – European Spallation Source ESS AB och Avdelningen för tunnfilmsfysik vid IFM, Linköpings universitet med nomineringen: Carina Höglund forskar på ytbeläggningar som kan lösa en stor teknisk utmaning för neutronforskningsanläggningar världen över. Bland annat säkrar den möjligheten till förstklassiga experiment i Lund vid European Spallation Source (ESS), där experimenten skall påbörjas 2019. ESS kan liknas vid ett mikroskop, men istället för ljus används neutroner. Dessa genomlyser material som man vill undersöka och ger, via detektorer, information om hur materialet är uppbyggt och fungerar. Vid konstruktionen av ESS har det funnits en avsevärd teknisk utmaning. Befintliga detektorer baseras på isotopen helium-3 – ett ämne som är sällsynt och därmed mycket dyrt att framställa. Forskningen har visat att det är möjligt att basera detektorerna på ytbeläggningar (eller tunnfilmer) av isotopen bor -10 istället för helium-3. Detta öppnar upp för ny mångvetenskaplig forskning och industriell utveckling.

Stiftelsen ”Xerox svenska fond för forskning i informationsvetenskap” instiftades den 9 september 1985 av Xerox och förvaltas av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Stiftelsen har som syfte att främja vetenskaplig forskning inom informationsteknologi och har för avsikt att dela ut årets pris till en yngre forskare som nyligen avlagt sin disputation.

Pristagare utses av stiftelsens styrelse och kommer att presenteras i Stockholm den 6 februari 2014. Prissumman uppgår till 150 000 kronor.

Kontaktuppgifter:

Dr. Petter Westbergh, Chalmers tekniska högskola, 073-626 47 43, petter.westbergh@chalmers.se

Dr. Carina Höglund, European Spallation Source ESS AB, 072-179 20 23, carina.hoglund@esss.se

Stefan Lundin, pressansvarig, Xerox Sverige, 08-795 10 80, stefan.lundin@xerox.com