Plast - i Danmark, i Uppsala och hos företagen

IVAs resursprojekt har en helt egen arbetsgrupp för frågor kring plast. Att plast är hett märks tydligt - företagen Sodexo och Walki skippar materialet helt, och Uppsala kommun tar ett nytt plastinitiativ. Utanför vårt lands gränser har Danmark nyligen antagit en ny plastplan. Och i Skottland varnas för totalt plastförbud.
Denmark_flag_1200px.jpg

Vårt grannland i sydväst, Danmark, har nyligen beslutat om en ny handlingsplan för plast, som i sin tur ska kompletteras med elva nya initiativ. Framför allt ska gemensamma system införas för sortering och insamling av plastavfall från de danska hushållen. Tidigare var plastinsamlingen kommunalt indelad, med 98 kommuner som själva organiserade sin avfallsinsamling. Vissa kommuner möjliggjorde sortering av olika sorters plast, medan andra inte hade den möjligheten. Den nu beslutade insatsen kommer att bli viktig för att uppnå tillräckliga mängder plast av rätt kvalitet i rätt mängd, anser företrädare för plastbranschen i Danmark.

Här i Sverige diskuterar IVA inom ramen för projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi plastens vara eller icke vara inom ramen för projektets plastgrupp. Utanför akademien har Uppsala kommun prisats av miljöföretaget Ragn–Sells för sitt arbete med att införa cirkulära kriterier vid upphandling av plastprodukter.

– Uppsala är ett lysande exempel på hur en kommun kan vara med och ställa om till en cirkulär ekonomi och hållbart samhälle – därför vill vi sprida detta goda exempel så att vi kan underlätta övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi för fler svenska kommuner, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells i ett pressmeddelande som citeras i 24uppsala.se.

Kommunens kommande plastinköp ska beslutas enligt en "plaststege", där första frågan att besvara är huruvida man överhuvudtaget behöver plastprodukten. När väl plast har konstaterats behövas ska återvunnen råvara användas i första hand.

Det finska laminat- och förpackningsföretaget Walki Group satsar å sin sida på 100 procents recirkulerad plast genom ett samarbete med SABIC, en råvaruleverantör av plast. Därmed ska företaget kunna erbjuda sina kunder certifierad cirkulär plast med samma egenskaper som jungfrulig plast. SABIC använder för ändamålet en ny och innovativ teknik som förvandlar lågkvalitativt, blandat plastavfall från konsumentströmmar till färdiga cirkulära plaster.

Även serviceföretaget Sodexo vill minska plastanvändningen, och kommer under 2019 att börja eliminera plastpåsar och omrörare av plast. Användningen av sugrör ska minska under 2019 och under övergångsperioden endast erbjudas kunder som verkligen behöver dem. Till år 2025 ska även plastlock och matlådor vara borta ur företagets verksamhet, berättar publikationen Besöksliv.

Att helt och hållet sluta med plast döms emellertid ut, åtminstone av forskare vid skotska Heriot-Watt University i Edinburgh. Professorerna David Bucknall, Kate Sang och Ted Henry skulle nämligen såväl koldioxidutsläpp som energiförbrukning öka markant om man förbjöd plast och ersatte det med andra materialtyper som glas och metall.

– Vi ska inte vara så rädda för plasten. Alternativen är inte nödvändigtvis bättre för miljön. Vi bör se till att fokusera på att samla in och återanvända plastavfallet istället för att leta efter alternativa lösningar till plast. Och om vi ska ta bort vissa plastprodukter måste vi se till att alternativen har mindre miljöpåverkan än plast, vilket de inte alltid har, säger professor David Bucknall enligt Packnews.

Bucknall citerar även en ny studie från USA säger att 96 procent av allt plastavfall, som hamnar i världshaven, kommer från så kallade ekonomiska utvecklingsländer, varför inte endast insatser från Västeuropa kan råda bot på plastproblemen.