Plastutredning, plast i lantbruket, plastgolv

Mycket händer ifråga om initiativ för ökad plaståtervinning och återanvändning. Regeringens utredare Åsa Stenmarck har nyligen presenterat sina förslag, i Ronneby återvinns plastgolv från byggbranschen och i Danmark har man kommit på nya sätt att sortera plastfraktioner.
Plastflaskor_1200px.jpg

IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi diskuterar inom ramen för sin plastarbetsgrupp plastens roll i ett resurseffektivt, cirkulärt samhälle. Många aktörer och initiativ bidrar till arbetet, inklusive de stora offentliga projekten som just nu pågår.

Kort innan jul presenterades till exempel den så kallade "plastutredningen" av regeringsutredaren Åsa Stenmarck. Den efterlängtade utredningen bestod av ett gediget material, och innefattade ett antal huvudförslag. Bland annat föreslogs att regeringen tillsätter en nationell resurs för samordning av plastfrågan, och att Naturvårdsverket ges i uppdrag att samla kunskap kring plastfrågorna. Vidare anser utredaren att ökad samordning behövs, och att plastfrågorna lyfts genom nationella etappmål, genom exempelvis Miljömålsberedningen eller Delegationen för cirkulär ekonomi.

För att främja återanvänd och återvunnen plast föreslås lägre momssatser för dessa material, liksom förändrad produktion med kortare värdekedjor. Ekodesigndirektiv, offentlig upphandling och privata inköp föreslås för att öka efterfrågan på produkter med återvunnen plastråvara. Även ett plastreturraffinaderi kan fortsätta utredas, även om avfallsförbränning anses av utredaren vara ett effektivt sätt att förstöra icke-önskvärda tillsatser i plasten. Utredaren föreslår också att regeringen utreder en klimatkompensationsavgift på försäljning av fossil plast.

Under tiden som de stora nationella och strategiska diskussionerna om plastens framtida roll fortsätter, arbetar olika sektorer vidare med konkreta satsningar för plaståtervinning och -hantering. Exempelvis har LRF nyligen låtit bygga en ny insamlingsanläggning för plast i jordbruket i Korsberga i Vetlanda. Totalt använder det svenska lantbruket cirka 20 000 ton plast varje år, främst i form av ensilage, säckar, odlingsfilm samt dunkar för växtskydds- och ensileringsmedel.

Golvföretaget Tarkett har dessutom startat ett initiativ för att återvinna gamla plastgolv. Initiativet inkluderar ett system för insamling av installationsspill och en anläggning för återvinning av just plastgolv, liksom PVC och poloyolefin, som nu ligger i Ronneby.
– I stort sett all återvinning är bättre än att använda jungfruliga resurser. När det gäller plast är det särskilt viktigt och materialet går utmärkt att återvinna. Men mer måste göras. Vi skulle kunna femdubbla insamlingen i Sverige men vi behöver hjälp, säger hållbarhetschefen på Tarkett, Dag Duberg, i en artikel på Byggnyheter.se.

I Danmark har två studenter från Danmarks Tekniska Universitet utvecklat en teknik för att sortera blandade plasttyper på ett effektivt sätt. Därmed kan annars obrukbara plastfraktioner återanvändas och förlänga plastens livsmängd. Forskningen har nu bolagiserats under namnet Trebo och ska bland annat kunna hjälpa andra företag som vill ha en grönare plastproduktion.

En större internationell allians, The Alliance to End Plastic Waste, har dessutom skapats av uppemot 30 företag världen över, som tillsammans ska hjälpa till att få stopp på plastavfall i naturen, särskilt i haven. Tillsammans utfäster sig företagen att investera över 1 miljard dollar för att reducera mängden plast i miljön.