Politik kräver samverkan och underlag

Danska Damvad har på uppdrag av IVA-projektet ”Utsiktsplats forskning” studerat analysförmågan och hur den kan användas för att underbygga svensk forskningspolitik. Här är en sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i studien ”Politik kräver samverkan och underlag”.
utsiktsplats-forskningspolitik.jpg


Ladda ner PDF