Politiska beslut påverkar framtidens elanvändning

Standarder och skatter är några vapen för politiker som vill påverka framtidens elanvändning. IVAs projekt Vägval el arrangerade debatt i Almedalen med politiker från regeringens Elkommission.

Maria Sunér Fleming, ordförande för arbetsgruppen Energianvändning inom Vägval el

Richard Nordin (C)

Richard Nordin (C), Cecilie Tenfjord-Toftby (M) och Maria Weimer (FP)

Penilla Gunther (KD), Richard Nordin (C), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Maria Weimer (FP), Ingemar Nilsson (S)

Peter Nygårds, vice ordförande Vägval el, Bo Diczfalusy, kanslichef Energikommissionen och Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna

Peter Nygårds, vice ordförande Vägval el

Bo Diczfalusy, kanslichef Energikommissionen

Bo Normark, ordförande Vägval el

Maria Sunér Fleming är ordförande för arbetsgruppen Energianvändning inom Vägval el som bland annat har penetrerat eltrender och skisserat scenarier för framtidens behov av el.

– En trend är kontinuerlig energieffektivisering. Att svensk el är koldioxidneutral gör att elintensiva företag, som Google, är intresserade av Sverige, sa hon.

Politik, nya material och disruptiva tekniker hör till sådant som påverkar framtidens elanvändning. Och hur många kommer i framtiden att tillverka sin egen el?

De debatterande politikerna från Energikommissionen var tämligen överens om hur och vad politiken ska styra och ställa med när det gäller framtidens energisystem.

– Energislag och produktion ska vi inte ta ställning till. Ingen vet hur energisystemet kommer att se ut år 2050. Istället är det de långsiktiga spelreglerna som är det viktiga, sa Richard Nordin (C).

Det vore fel mål om kommissionen fokuserade på framtidens elproduktion ansåg Cecilie Tenfjord-Toftby (M).

– Istället måste vi titta på användningen. Svensk el ska göra Sverige attraktivt, sa hon.

Försörjningstrygghet är väsentligt påpekade Maria Weimer (FP). Hon hävdade också att ökad elanvändning kan vara positivt.

– Vi ska inte stänga dörrar till framtidens teknik, sa hon.

Ingemar Nilsson (S) var inte lika övertygad om att mer el uteslutande var något positivt.

– Gärna mer el om det innebär att annan energi minskar. Men vi måste ha ett internationellt perspektiv i kommissionen. Vilken handlingsfrihet har egentligen Sverige? undrade han.

Penilla Gunther (KD) efterlyste mer forskning bland annat om vindkraften. Framtidens elproduktion kräver under alla omständigheter stora investeringar. 

Cecilie Tenfjord-Toftby påpekade att nya anläggningar för elproduktion aldrig byggts utan subventioner. Men kanske borde alla subventioner tas bort?

För Ingemar Nilsson var en av kommissionens viktigaste uppgifter att hitta förutsättningarna för nödvändiga investeringar.

Samtliga deltagare ansåg att en långsiktig politisk överenskommelse om energi är att föredra. Allra helst bör då minst sex av riksdagens partier stå bakom denna.