Pontus Braunerhjelm ny vice preses

På Akademisammankomsten valdes Pontus Braunerhjelm till ny vice preses i IVAs presidium. Den nya styrelsen tillträder vid årsskiftet.
Braunerhjelm mfl 81.jpg

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde vid den senaste akademi-sammankomsten Pontus Braunerhjelm som ny vice preses för 2016-2018. Han ersätter Marie Ehrling.

Professor Pontus Braunerhjelm är forskningsledare på Entreprenörskapsforum och professor i nationalekonomi samt prefekt på avdelningen för industriell ekonomi och organisation (INDEK) vid KTH. Under många år har han forskat kring frågor rörande entreprenörskap, innovation och småföretag samt deras betydelse för industriell dynamik och ekonomisk tillväxt. 2014 utsågs han även som ordförande för den av regeringen tillsatta Entreprenörskapskommittén. 

Pontus Braunerhjelm invaldes som ledamot av IVA 2009, och tillhör IVAs avdelning Utbildning och forskning. Han är också ledamot av styrgruppen för IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt.

Det övriga presidiet består från 1 januari 2016 av Leif Johansson (preses),  Pam Fredman (vice preses), Anders Nyrén (vice preses), Maria Strømme (vice preses), Näringslivsrådets ordförande Eva Hamilton och verkställande direktör Björn O. Nilsson.

Kontaktinformation

Monica Krutmeijer
Vd-assistent
Telefon 08-791 29 71