Positiva signaler från den nya regeringen

Sverige har fått en ny regering, ny statsminister, nya statsråd och en ny politik håller på att växa fram i takt med att statssekreterare och sakkunniga rekryteras till departementen.
bjorn-o-nilsson-2.jpg

Det brukar heta att politik är möjligheternas konst. Och vilka möjligheter den nya regeringen har att driva sin politik avgörs framför allt i riksdagen. Men den nya politikens vilja och inriktning finns uttryckt i den regeringsdeklaration som Stefan Löfven läste upp i riksdagen i början av oktober.

Här tog han upp flera av IVA:s viktigaste framtidsområden: innovation, utbildning, forskning och energi. Att utbildning och forskning har fått extra tyngd i regeringen markeras av att vi nu har tre statsråd inom området: utbildningsminister, gymnasieminister och en särskild minister för högre utbildning och forskning. Det är en mycket tydlig och positiv signal om att utbildnings- och forskningsfrågorna prioriteras. För IVA var det självklart också mycket glädjande att Helene Hellemark Knutsson valde Wallenbergsalen på IVA som arena för sitt första framträdande som minister. Måndag första arbetsveckan på nya jobbet.

Förslaget i regeringsdeklarationen om forskningspropositioner som spänner över mer än fyra år är ett bra initiativ. Forskning är långsiktig verksamhet och då behöver också forskningspolitiken var det. Men det krävs en bred politisk förankring i riksdagen för att det ska hålla över mandatperioderna.

Samtidigt är det viktigt att vi inte helt förlorar möjligheten till flexibilitet för nya initiativ. EU:s ramprogram för forskning och utveckling, där Sverige aktivt deltar, är sexåriga och påverkar vår egen forskningsfinansiering allt mer.

»Att statsministern själv leder arbetet med gränsöverskridande innovationsfrågor är en bra markering och i enlighet med många andra länder.«

Innovationsrådet kan bli mycket spännande och är något som IVA tidigare föreslagit. Att statsministern själv leder arbetet med gränsöverskridande innovationsfrågor är en bra markering och i enlighet med många andra länder. Innovationsrådet får dock inte bli bara en välmenande diskussionsklubb.

Rådets roll och mandat måste bli tydligt och tyngden tillräcklig för att överbrygga låsningar i frågor som spänner över olika departement, myndigheter, akademi, näringsliv och övrigt samhälle.

Den föreslagna Energikommissionen bedömer jag som helt nödvändig. Sverige behöver långsiktiga spelregler för att säkra tillgången på hållbar energi till konkurrenskraftiga priser. Men att göra en energiuppgörelse i regeringsdeklarationen redan innan kommissionen börjat sitt arbete har lett till berättigad kritik från många håll.

Mycket blir nytt med en ny regering. Och förnyelse har i sig ett egenvärde. Men på IVA:s framtidsområden är långsiktighet lika viktigt. Därför behövs det bred politisk förankring för dessa våra hjärtefrågor.