Praktik ökar nyanländas chanser att få jobb

Nyanlända akademikers kompetens är en stor potentiell tillgång för svenska arbetsgivare. Praktik på lämpliga arbetsplatser snabbt efter ankomsten till Sverige gynnar både de asylsökande och arbetsgivarna.

Jobbsprånget är ett IVA-projekt med syftet att matcha arbetsgivare och nyanlända akademiker över hela Sverige. Jobbsprånget bygger på erfarenheter från IVAs etablerade praktikprogram, Tekniksprånget, för studenter som gått ut gymnasiet.

– Det är mycket viktigt att ta tillvara de nyanländas kompetens. Det är en jättepotential som behövs i näringslivet, sa Jan-Eric Sundgren, vid ett IVA-seminarium i Almedalen.

Jan-Eric Sundgren, som är ordförande för Tekniksprånget, betonade att Jobbsprånget är ett nationellt initiativ med höga ambitioner.

Jobbsprånget arbetar med nära kontakter med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Men att snabbt lotsa nyanlända genom de svenska systemen är en utmaning. Angeles Bermudez-Svankvist är verksamhetsutvecklare på Migrationsverket.

– Våra system är inte riggade för att nyanlända snabbt ska komma igenom dem, sa hon och önskade att Migrationsverket tidigt reder ut vilka kompetenser de nyanlända för med sig.

Birgitta Heijer, Arbetsförmedlingen, poängterade att kompetensbehoven skiljer mellan regionerna i Sverige.

– Viktigt är också att myndigheter samarbetar för att det ska bli bra, sa hon.

Irene Wennemo är statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet.

– Jag tycker att Jobbsprånget är ett bra initiativ. Vi ska ta avstamp i det som är enklast att åstadkomma. Alla, nyanlända och svenskar, talar engelska. Därför är det inget krav på svenskkunskaper innan man får praktik. Det är en skillnad mot förr, sa hon.

Dessutom är det säkert lättare att lära sig svenska om man finns på en svensk arbetsplats.

 

Bilder: Jan-Eric SundgrenIrene Wennemo, Angeles Bermudez-Svankvist och Birgitta Heijer.