Praktikprogram hjälper nyanlända akademiker till arbete under coronapandemin

Praktikprogrammet Jobbsprånget, som riktar sig till nyanlända akademiker, blir alltmer efterfrågat över hela landet. Nyligen stängde ansökningsportalen till höstens yrkespraktik. I jämförelse med våren 2020 har antalet ansökningar ökat med 30 procent. Totalt 55 procent av de sökande är kvinnor.
AS-20150601.jpg

Coronakrisen har varit extra krävande för grupper som står utanför arbetsmarknaden. Nyanlända akademiker är högutbildade och kan bidra stort till svensk ekonomi, men är trots det många gånger utestängda från jobb i Sverige.

En lösning som visat sig mycket framgångsrik är praktikprogrammet Jobbsprånget. Sedan starten har 6 700 akademiker sökt och 800 fått yrkespraktik. 70 procent av dessa får erbjudande om arbete redan efter den fyra månader långa praktikperioden. Detta kan jämföras med siffror från Svenskt Näringsliv och Entreprenörskapsforum, som visar att det kan ta över tio år för en nyanländ akademiker att komma i arbete på sin yrkesnivå.

– Vi arbetar hårt för att informera alla nyanlända akademiker om möjligheten att söka praktik hos de arbetsgivare som deltar över hela landet, säger Alexandra Ridderstad, verksamhetschef för Jobbsprånget.

I jämförelse med våren 2020 har antalet ansökningar till hösten ökat med 30 procent. Totalt 55 procent av de sökande är kvinnor.

En av de tidigare praktikanterna är Ghofran Jamaluddeen, kvinna och arkitekt från Syrien, som gjorde praktik vid fastighetsbolaget Kungsleden AB i Malmö:
– Det är inte lätt att vara ny i Sverige men Jobbsprånget gav mig möjlighet att vara en produktiv person igen. Jag är verkligen närmare arbetsmarknaden nu än vad jag var för två månader sedan. Samtidigt får jag en spännande upplevelse, utvecklar min svenska och träffar duktiga och intressanta människor.

– Man blir förvånad över hur mycket samarbetet berikar i form av nytänkande och positiv feedback. Ghofran är en väldigt driven medarbetare som snabbt kommit in i företaget. Hon är intresserad, nyfiken och vill lära sig nytt, säger Benny Bendzovski, marknadsområdeschef vid Kungsleden samt handledare för Ghofran.

Jobbsprånget är ett fyra månaders nationellt praktikprogram för nyanlända akademiker som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Jobbsprånget samarbetar med Arbetsförmedlingen som delger vika som är behöriga till praktik och inte. Till hösten erbjuds yrkespraktik på 48 orter över hela landet. Hela 12 000 ansökningar har tagits emot från 1 200 personer av 90 nationaliteter.

– Jobbsprånget visar att det går att snabba på vägarna ut till arbetsmarknaden. Det är ett totalt resursslöseri för individerna själva, arbetsgivarna och samhället att denna kompetenta målgrupp inte snabbt kommer ut i arbete, säger Alexandra Ridderstad.

Fakta:

Jobbsprånget startades 2016 och är en del av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Jobbsprångets målgrupper är nyanlända ekonomer, arkitekter, ingenjörer och naturvetare och samtliga dessa yrkesgrupper medverkar. Jobbsprånget samfinansieras av regeringen via Tillväxtverket och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW.