Premiär för högtid på distans

Alla sedvanliga inslag och fler därtill fanns med vid IVAs första webbsända högtidssammankomst.

IVAs högtidssammankomst är fylld av traditioner. I år fick den formen avancerad webbsändning, med både vanliga och helt nya inslag. Festglansen i Wallenbergsalen, förvandlad till studio, med tekniker, kameror och med kablar kors och tvärs på golvet, blev förstås något dämpad jämfört med andra år. I gengäld kunde vem som helst, via nätet, ta del av sammankomsten.

IVAs preses, Carl-Henric Svanberg, höll inte bara ett anförande om akademiens aktiviteter. Han fick också svara på frågor från Studentrådet.

Nytt för året var också en framtidsspaning på temat Nystart för Sverige med bland andra Astrid Soderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet och näringsminister Ibrahim Baylan. Båda på plats i Wallenbergsalen.

Årets fyra medaljörer får dessvärre vänta till nästa högtidssammankomst med att ta emot sina utmärkelser. Men de presenterades med korta filmer.

Professor Anders Bárány, författare till årets minnesskrift, tillägnad Lise Meitner, berättade om hennes verk via ett bildspel.

I sitt tal om framsteg inom forskning och teknik, poängterade Tuula Teeri bland annat vikten av att nu behålla den snabba omställningsförmåga som Sverige visade upp när pandemin bröt ut. Hon konstaterade att Sverige är ett ingenjörsland att räkna med. Men också att vi måste satsa större resurser på teknisk forskning, entreprenörskap och utbildning för att fortsätta att vara det.