Prins Daniel, Hans Vestberg, Olof Faxander,Renée Voltaire, Gustav Paringer och IVA kommer till Umeå

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Prins Daniels Fellowship besöker idag Umeå. Här väntar seminarier på Dragonskolan och Umeå universitet samt rundabordssamtal med elever på Dragonskolan. Vid sidan av H.K.H Prins Daniel deltar Hans Vestberg, VD för Ericsson, Olof Faxander, VD och koncernchef för Sandvik, Renée Voltaire, VD för Renée Voltaire AB samt Gustav Paringer, grundare av Aptum AB.

Under besöket i Umeå kommer H.K.H. Prins Daniel och de deltagande experterna att samtala på scenen inför gymnasieelever på Dragonskolan. Dessutom arrangeras rundabordssamtal på skolan mellan prinsen, experterna samt elever och även en intervju med representant för Ung Företagsamhet.

Projektdelegationen fortsätter sedan till Umeå universitet och ytterligare ett samtal inför publik. Prins Daniels Fellowship är ett långsiktigt samarbete mellan H.K.H. Prins Daniel, IVA samt framstående entreprenörer och företagsledare som lanserades i januari 2013.

Projektets vision är att få fler unga människor att se entreprenörskap som ett alternativ och att bidra till att de som vill bli entreprenörer ska våga ta steget. Långsiktigt är förhoppningen att projektet ska bidra till en mer gynnsam kultur för entreprenörskap och en mer tillåtande attityd till risk och misslyckande.

Projektet har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd. Expertrådet ställer liksom prins Daniel upp utan ersättning och deltar vid besök i gymnasieskolor, högskolor och universitet runt om i landet för att inspirera unga människor.

Projektbesöket i Umeå har arrangerats med hjälp av Ung Företagsamhet, Dragonskolan, Umeå universitet och Länsstyrelsen i Västerbotten.