Prins Daniel, Karl-Johan Persson, Johan Skarborg, Mai-Li Hammargren, Henrik Blycker och IVA kommer till Luleå

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Prins Daniels Fellowship besöker idag Luleå. Här väntar seminarier på Luleå gymnasieskola och Luleå tekniska universitet. Vid tillfället deltar, förutom H.K.H. Prins Daniel, Karl-Johan Persson, koncernchef för H&M, Johan Skarborg, grundare av och VD för Academic Work, Mai-Li Hammargren, Mutewatch AB samt Henrik Blycker, Oxeon AB.

Under besöket i Luleå kommer H.K.H. Prins Daniel och de deltagande experterna att samtala på scenen inför elever på Luleå gymnasieskola. Dessutom arrangeras rundabordssamtal på skolan mellan prinsen, experterna samt elever och även en intervju med representant för Ung Företagsamhet.

Projektdelegationen fortsätter sedan till Luleå tekniska universitet och ytterligare ett samtal inför publik.

Prins Daniels Fellowship är ett långsiktigt samarbete mellan H.K.H. Prins Daniel, IVA samt framstående entreprenörer och företagsledare som lanserades i januari 2013.Projektets vision är att få fler unga människor att se entreprenörskap som ett alternativ och att bidra till att de som vill bli entreprenörer ska våga ta steget. Långsiktigt är förhoppningen att projektet ska bidra till en mer gynnsam kultur för entreprenörskap och en mer tillåtande attityd till risk och misslyckande.

Projektet har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd. Expertrådet liksom prins Daniel deltar vid besök i gymnasieskolor, högskolor och universitet runt om i landet för att inspirera unga människor.

Projektbesöket i Luleå har arrangerats med hjälp av Ung Företagsamhet, Luleå gymnasieskola, Luleå tekniska universitet och Länsstyrelsen i Norrbotten.