Prins Daniel, Martin Lorentzon, Filippa Knutsson, Alessandro Catenacci och IVA kommer till Sundsvall

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Prins Daniels Fellowship kommer idag till Sundsvall. På schemat står seminarier på Skvaderns gymnasieskola och Mittuniversitetet samt rundabordssamtal med gymnasieelever. Utöver H.K.H. Prins Daniel deltar ett antal företagsledare som experter och inspiratörer, såsom Spotifys grundare Martin Lorentzon, Filippa K:s grundare Filippa Knutsson samt restaurangentreprenören Alessandro Catenacci.

Prins Daniels Fellowship är ett långsiktigt samarbete mellan H.K.H. Prins Daniel, IVA, framstående entreprenörer och företagsledare. Det lanserades i januari 2013 och kommer att fortsätta löpande.

– Det blir inspirerande att träffa Sundsvalls gymnasie- och högskoleungdomar, säger Johan Weigelt, projektledare för projektet samt vice vd och akademisekreterare på IVA. Prins Daniel och de deltagande företagsledarna uppskattar mycket mötena med unga som vill starta eget.

Projektets vision är att fler unga människor ser entreprenörskap som ett alternativ, och att alla unga människor som vill bli entreprenörer vågar ta steget. Det finns också en långsiktig förhoppning om att projektet ska kunna bidra till en mer gynnsam kultur för entreprenörer och en mer tillåtande attityd till risk och misslyckanden.

Expertråd med ledande näringslivsprofiler

Projektet har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd. Dessa ställer liksom prins Daniel upp utan ersättning, och kommer tillsammans med prinsen inom ramen för projektet att göra ett flertal besök vid gymnasieskolor, universitet och högskolor i landet för att inspirera unga människor.

– Detta är tredje staden som vi besöker, säger styrgruppsmedlemmen Carl Bennet. Och trots ett ambitiöst turnéschema har de namnkunniga företagsledarna och entreprenörerna som deltar i projektet fortsatt sitt starka engagemang. Det är vi mycket glada för.

Under besöket i Sundsvall kommer H.K.H. Prins Daniel och de deltagande experterna att framträda vid ett samtal på scenen inför gymnasieelever på Skvaderns gymnasieskola. En intervju från Ung Företagsamhet (UF) intervjuas också. Dessutom arrangeras rundabordssamtal på skolan mellan prinsen, experterna och elever från Härnösands gymnasium, Hedbergska gymnasiet samt Skvaderns gymnasieskola.

Sedan kommer projektdelegationen att bege sig till Mittuniversitetet, där ett nytt samtal inför publik sker. Den lokale företagaren och experten Viktor Svensson, grundare Naxia IT, berättar därefter inför publik om sina erfarenheter.

Projektbesöket i Sundsvall har arrangerats med hjälp av Ung Företagsamhet, Skvaderns gymnasieskola, Mittuniversitetet, Länsstyrelsen i Västernorrlands län och landshövding Bo Källstrand.

Vid sidan av skolbesöken kommer prins Daniel och experterna inom ramen för projektet också att medverka i ett mentorsprogram. Mentorsprogrammet riktar sig till relativt nystartade företag som har lyckats etablera sig på en marknad och som skulle kunna dra nytta av experternas erfarenheter för att kunna utvecklas vidare.