Prins Daniel, Martin Lorentzon, Kristina Lindhe, Lina Gebäck, Fredric Jansson och IVA kommer till Gävle

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Prins Daniels Fellowship besöker idag Gävle. Här väntar seminarier på Polhemsskolan och Högskolan i Gävle samt rundabordssamtal med elever på Polhemsskolan. Vid sidan av H.K.H Prins Daniel deltar Martin Lorentzon, styrelseordförande för Spotify, Kristina Lindhe, grundare av Lexington, Lina Gebäck, grundare av Linas Matkasse samt Fredric Jansson, VD och ägare till Butikskonsult.

Under besöket i Gävle kommer H.K.H. Prins Daniel och de deltagande experterna att samtala på scenen inför gymnasieelever på Polhemsskolan. Dessutom arrangeras rundabordssamtal på skolan mellan prinsen, experterna samt elever och även en intervju med representant för Ung Företagsamhet.

Projektdelegationen fortsätter sedan till Högskolan i Gävle och ytterligare ett samtal inför publik.

Prins Daniels Fellowship är ett långsiktigt samarbete mellan H.K.H. Prins Daniel, IVA samt framstående entreprenörer och företagsledare som lanserades i januari 2013. Projektets vision är att få fler unga människor att se entreprenörskap som ett alternativ och att bidra till att de som vill bli entreprenörer ska våga ta steget. Långsiktigt är förhoppningen att projektet ska bidra till en mer gynnsam kultur för entreprenörskap och en mer tillåtande attityd till risk och misslyckande.

Projektet har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd. Expertrådet ställer liksom prins Daniel upp utan ersättning och deltar vid besök i gymnasieskolor, högskolor och universitet runt om i landet för att inspirera unga människor.

Projektbesöket i Gävle har arrangerats med hjälp av Ung Företagsamhet, Polhemsskolan, Högskolan i Gävle och Länsstyrelsen i Gävleborg.