Prins Daniel och hans fellowship till Halmstad

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Prins Daniels Fellowship besöker Halmstad för att prata entreprenörskap med ungdomar från Kattegattgymnasiet och högskolan i Halmstad. Med sig har han superentreprenörerna och inspiratörerna Johan Skarborg, AcademicWork, Jacob de Geer, iZettle och Gunilla von Platen, XZAKT Kundrelation AB. Tillsammans hoppas de kunna få fler unga att vilja och våga starta eget.
prinsdaniel-12-1200px.jpg

Prinsen och entreprenörerna kommer att besöka eleverna på Kattegattgymnasiet under förmiddagen. Programmet startar med en aulaföreläsning och därefter får några elever tid att prata mer ingående om entreprenörskap, egna idéer och framtidsdrömmar i rundabordssamtal tillsammans med Prinsen och inspiratörerna. På gymnasiet medverkar också Ida Thorén från Ung Företagsamhet, gymnasiechef Susanna Härenstam och rektor Lars-Åke Mattsson samt Carl Bennet som ingår i projektets styrgrupp.

Projektdelegationen fortsätter sedan till högskolan i Halmstad för ytterligare ett samtal inför publik samt rundabordsdiskussion med studenter. Prorektor Thorsteinn Rögnvaldsson medverkar.

Prins Daniels Fellowship är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel, IVA samt framstående entreprenörer och företagsledare. Projektet, som lanserades i januari 2013, har som vision att få fler unga människor att se entreprenörskap som ett alternativ och att bidra till att de som vill bli entreprenörer ska våga ta steget. Långsiktigt är förhoppningen att projektet ska bidra till en mer gynnsam kultur för entreprenörskap och en mer tillåtande attityd till risk och misslyckande.

Projektet har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare som medverkar som inspiratörer. Entreprenörerna, liksom Prins Daniel, deltar vid besök i gymnasieskolor, högskolor och universitet runt om i landet för att inspirera unga människor till entreprenörskap.

Prins Daniels Fellowship drivs med stöd från Ingvar Kamprad, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.